Blíží se konec roku, co dělat s nevyčerpanou dovolenou?

0

Některým z nás dovolená ke konci roku schází a přes Vánoce odpočíváme jen ve dnech státních svátků. Jiní zase v přemíře pracovních povinností nestíhají dovolenou vyčerpat a zbývá jim i několik týdnů. Co se stane s dovolenou, kterou si zaměstnanec během roku nevyčerpá? Je možné si ji nechat proplatit?

Nárok na dovolenou

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost poskytnout zaměstnanci při plném úvazku dovolenou v rozsahu čtyř týdnů. U některých zaměstnavatelů můžete dostat dovolené i více. Na dovolenou navíc se mohou těšit zpravidla státní zaměstnanci nebo akademičtí pracovníci. Jiní zaměstnavatelé dovolenou navíc poskytují jako jednu z forem firemních benefitů. Na dovolenou máte nárok i pokud pracujete jen na zkrácený úvazek, dokonce ve stejném rozsahu, jako zaměstnanci s plným úvazkem. Zkrácený úvazek ale ovlivní výpočet částky pro náhradu mzdy.

Co s nevyčerpanou dovolenou před koncem roku

Zaměstnavatel by měl čerpání dovolené rozvrhnout během roku tak, aby k situacím ohledně nevyčerpané dovolené nedocházelo. Pokud skutečně nemáte možnost si dovolenou v posledních týdnech vybrat, není možné její proplacení. O nevyčerpanou dovolenou ale nepřijdete, je možný převod dovolené do dalšího roku.

Proplácení nevyčerpané dovolené

Nevyčerpaná dovolená se neproplácí, převádí se do dalšího roku. Existuje však případ, který umožňuje vyplatit náhradu mzdy za dovolenou. Tím případem je skončení pracovního poměru. Jestliže dovolenou nevyberete před ukončením pracovního poměru, náleží vám náhrada mzdy.

Dovolená jen s pracovní smlouvou

Pokud pracujete pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nemáte ze zákona nárok na čerpání dovolené. Záleželo by na konkrétní dohodě se zaměstnavatelem, za neodpracovanou dobu vám ale nenáleží náhrada mzdy. V podobné situaci jsou i osoby samostatně výdělečně činné. Dovolenou čerpat mohou, ale bez nároku na náhradu.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here