Centrální evidence exekucí (CEE), co dělá a co má na starost?

0

V souvislosti s čím dál větším zadlužením může narůstat i zájem o Centrální evidenci exekucí. Právě tam totiž můžete získat potřebné informace, které vás třeba zachrání od nevýhodné koupě domu zatíženého exekucí a tak dále. Kdo CEE zpravuje a co všechno v ní naleznete?

Centrální evidenci exekucí řídí a spravuje Exekutorská komora

Centrální evidenci exekucí řídí a spravuje Exekutorská komora, která pod sebou sdružuje všechny exekutory. Upravuje ji v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Postup pro zápis údajů a další kroky je upraven vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí.

Do CEE všichni exekutoři zapisují nově vzniklou událost, upravují informace nebo je po skončení exekuce také vymazávají. To znamená, že se z CEE dozvíte, o jakou exekuci se jedná, jaký soudce ji má na starosti, kdy vznikla a tak podobně. Zkrátka informace, které vám poskytnou přehled o úvěrové situaci vaší, ještě lépe však o platební morálce vašeho klienta.

Centrální evidence exekucí může sloužit jako ochrana před újmou

Centrální evidence exekucí tak vznikla hlavně za účelem ochránit další občany třeba před nevýhodnou koupí domu, který je zatížený exekucí. Když si totiž vyžádáte výpis z CEE, můžete mít přehled o tom, s kým je dobré obchodovat a od koho se naopak raději držet dále.

Informace v Centrální evidenci exekucí jsou pravidelně aktualizovány. Když případná exekuce skončí, je soudce povinen opět informace zaktualizovat, to znamená z evidence je po skončení exekuce vymazat. Náhled do centrálního registru exekuce využijete při tak obyčejných případech jako je koupě domu, auta či nastěhování partnera k vám domů, jehož úvěrovou situaci ještě neznáte.

3.5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here