Čerpáte všechny příspěvky na děti? Možná vám utíkají peníze!

0

Značná část lidské populace v dnešní době zůstává odkázána na pomocnou ruku státu. Víte, jaké možnosti sociální podpory existují pro rodiny s dětmi? Pokud ne, nevadí. V tomto článku se zaměříme na základní příspěvky pro rodiny s dětmi, mezi něž patří přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné a peněžitá pomoc v mateřství. Zvláštní kategorii pomoci pak tvoří příspěvek na péči, který je určen pro osoby, jež se o sebe nedokáží postarat nebo jsou odkázáni na pomoc druhých lidí.

Přestože česká ekonomika roste, mnoho z nás to na svých platech nepociťuje a v některých případech jsou rodiny s dětmi odkázáni na finanční pomoc od státu. Většina výše jmenovaných příspěvků se přiděluje na základě výše příjmů členů domácnosti. Ty jsou při rozhodování posuzovány jako násobek minimálního životního minima, které v letošním roce činí pro jednotlivce 3 410 Kč.

Druhy finanční podpory rodinám s dětmi

Mezi finanční pomoc státu rodinám s dětmi patří:

 • přídavek na dítě,
 • příspěvek na bydlení,
 • rodičovský příspěvek,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • porodné,
 • a příspěvek na péči.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobá finanční podpora, která je poskytována rodinám s dětmi. Nárok na ni mají rodiny, jejichž příjem je do 2,7 násobku životního minima. K posuzování nároku na tuto dávku jsou započítávány příjmy celé domácnosti, ve které dítě žije.

Základní výměra dle tabule Ministerstva práce a sociálních věcí je:

 • 500 Kč pro děti do 6 let,
 • 610 Kč pro děti od 6 do 15 let,
 • a 700 Kč pro děti od 15 do 26 let.

V současné době existuje také zvýšená výměra pomoci. Ta náleží rodině v případě, že jedna z posuzovaných osob má příjem z výdělečné činnosti nebo z jiných sociálních příspěvků. Zvýšená výměra je o 300 Kč vyšší u každé věkové kategorie.

Zvýšená výměra tedy činí:

 • 800 Kč pro děti do 6 let,
 • 910 Kč pro děti od 6 do 15 let,
 • a 1000 Kč pro děti od 15 do 26 let.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je dlouhodobá finanční pomoc, která náleží rodinám a jednotlivcům, kteří mají v bytě trvalé bydliště a jestliže 30 % jejich příjmů nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. Podmínkou je také to, že 30 % těchto příjmů je nižších než příslušné náklady stanovené zákonem. Tyto náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady podle velikosti obce či města a počtů členů v domácnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozlišuje také byty v družstevním a osobním vlastnictví. Při posuzování příjmů se u bytů hledí také na nájemné a další náklady související s užívání bytu jako je například energie, vytápění, vodné a stočné. Vše je stanovena jako rozdíl mezi reálnými náklady a rozhodným příjmem, který je vynásobený koeficientem 0.3 a 0.35 pro Prahu. Poskytování příspěvku podléhá také testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má nárok osoba, která po celý kalendářní měsíc osobně a celý den pečuje o dítě, které je v rodině nejmladší. Nárok má také osoba v situace, kdy dítě musí navštěvovat jesle nebo jiné zdravotnické nebo rehabilitační centrum. Rodičovský příspěvek může rodič čerpat až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč. Většinou se jedná o dítě do 4 let věku. Pokud se rodina stará o dvě a více dětí, má tato rodina nárok až na celkovou částku 330 000 Kč.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je finanční pomoc, která spadá do systému nemocenského pojištění. Nejdříve je možné čerpat tuto částku osm týdnů před porodem. Na peněžitou pomoc v mateřství mají nárok ženy, které byly před nástupem na mateřskou alespoň 270 dnů nemocensky pojištěné. Pokud již nejste v zaměstnaneckém poměru v den nástupu na mateřskou, neznamená to, že na tuto finanční podporu nemáte nárok. Peněžitá pomoc v mateřství se počítá na kalendářní den.

V rámci ukončení zaměstnaneckého poměru je tady totiž ochranná lhůta ve výši 180 dnů ode dne ukončení pracovního poměru. V případě, kdy žena nedosáhne těchto podmínek, bude pobírat rovnou rodičovský příspěvek.

Porodné

Porodné je dávka, která se vyplácí k pokrytí nákladů souvisejících s narozením prvního nebo druhého potomka. Nárok má rodina s nízkými příjmy, která v kalendářním čtvrtletí před narozením dítěte, nedosáhla na příjem vyšší než 2,7 násobek životního minima. Do příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek. Pokud tato dávka náleží zemřelé ženě, která porodila živé dítě a splňuje podmínky nároku, je dávka vyplacena otci dítěte. Porodné se vyplácí v jednorázové částce 13 000 Kč při narození prvního živého dítěte. Při narození druhého živého dítěte jde pak o částku 10 000 Kč.  

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči patří mezi sociální služby. Je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Pro účely tohoto příspěvku byl zaveden systém takzvaných deseti životních potřeb, které osoba zvládá pouze s pomocí jiné fyzické osoby nebo je nezvládá vůbec. Mezi deset životních potřeb, které se pro účely poskytnutí této dávky hodnotí, patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Výše příspěvků pro osoby do 18 let věku:

 • 3 300 Kč – lehká závislost na péči druhých
 • 6 600 Kč – středně těžká závislost na péči druhých
 • 9 900 Kč – těžká závislost na péči druhých
 • 13 200 Kč – úplná závislost na péči druhých

Výše příspěvků pro osoby starší 18 let věku:

 • 880 Kč – lehká závislost na péči druhých
 • 4 400 Kč – středně těžká závislost na péči druhých
 • 8 800 Kč – těžká závislost na péči druhých
 • 12 800 Kč – osoby, které využívají sociálních služeb
 • 13 200 Kč – úplná závislost na péči druhých
4.5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here