Česká kancelář pojistitelů, o co se jedná?

0

Česká kancelář pojistitelů je v podstatě taková asociace pojišťoven, které pojišťují auta. Je to takové sdružení pojišťoven, které za všechny pojišťovny řeší to, co potřebují řešit společně, co jsou jejich společné zájmy. To, co nemá smysl, aby každá pojišťovna řešila zvlášť. Co důležitého bychom měli vědět o České kanceláři pojistitelů?

Česká kancelář pojistitelů

Je dobré vědět, že kancelář pojistitelů, nebo povinnost jejího zřízení, vychází ze zákona o pojištění odpovědnosti. Budeme se bavit o dvou důležitých věcech, a to, že Česká kancelář pojistitelů spravuje Garanční fond, a spravuje taky Fond zábrany škod. Kromě toho provozuje i hraniční pojištění. Hraniční pojištění je v podstatě pojištění, které musí mít cizinci, kteří nemají zelenou kartu. To znamená, že sem pravděpodobně přijeli s vozidlem z nějaké například exotické země, kde neplatí to povinné ručení, a kde by se vydávala ta zelená karta. A v takovém případě si musí uzavřít přes Českou kancelář pojistitelů tohle hraniční pojištění. Samozřejmě Česká kancelář pojistitelů taky spolupracuje se zahraničním, takže si vyměňují informace s ostatními kancelářemi. A co je dobré vědět je to, že podléhá dohledu ČNB.

Co dělá Česká kancelář pojistitelů?

Snaží se předcházet nehodám, protože čím méně pojišťovny vyplatí, tím samozřejmě na tom budou lépe. V podstatě dělá i takový dohled nad tím trhem, vede ty různé evidence, statistiky o vozidlech. Může i zjišťovat a uchovávat informace, například registrační značky tuzemských vozidel, údaje o pojistiteli, číslo zelené karty, dobu platnosti pojištění. Tyhle informace o tom povinném ručení pojišťovny hlásí kanceláři pojistitelů, je to taková sběrna dat o pojištění aut, nebo o tom pojištění odpovědnosti.

Česká kancelář pojistitelů také eviduje bonusy a malusy. Ty jsou evidovány podle rodného čísla řidiče, nebo podle identifikačního čísla, pokud majitelem toho vozidla je firma. Co je dobré vědět, tak jsou užitečné webové stránky České kanceláře pojistitelů, kde při zadání SPZ vozidla zjistíte, u jaké pojišťovny bylo vozidlo pojištěno. To znamená, že kdyby vám škodu způsobil někdo, kdo ani neví, u jaké pojišťovny je pojištěn, tak tohle může pomoci. A to nám pomáhá jako poškozeným, protože právě poškozený má uplatňovat škodu na pojišťovně toho viníka, takže potřebujeme vědět, kam to hlásit, a v tom nám Česká kancelář pojistitelů pomůže.

Co je Fond zábrany škod?

Tak už jak z názvu plyne, tak cíl tohoto fondu je uvolňovat prostředky, které povedou k tomu, že se některým škodám zabrání, to znamená, je to taková forma preventivní činnosti. Může to být formou toho, že se pořídí nějaká technika, prostředky pro integrovaný záchranný systém. Čím dříve budou hasiči u nehody, tím menší škoda. Realizují se projekty, které dělají nějakou osvětu o tom, jak řídit, a jak rozhodně neřídit, tedy čemu se na silnici vyvarovat. Že bychom neměli například telefonovat během jízdy, což je velmi častý důvod nehody. Jde o všechny ty aktivity, které vedou k tomu, aby se těm škodám předcházelo, a řidiči byli informováni o tom, jak škodám předcházet.

A z čeho ten fond vzniká? Vzniká z příspěvků pojišťoven, které mají povinnost dávat do fondu 3 % z ročního přijatého pojistného na povinné ručení, protože to je Fond zábrany škod z povinného ručení, tak proto se to počítá jen z povinného ručení.

Máte zkušenosti s Českou kanceláří pojistitelů? Napište nám vaše zkušenosti v komentářích.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here