Cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019

0

Kdo má na náhradu nárok?

Každý zaměstnanec vyslaný svým zaměstnavatelem na služební cestu by měl mít přehled o tom, na co má při absolvování služební cesty nárok. Nejprve je důležité se ujistit, že se o služební cestu skutečně jedná. A tady záleží na tom, jak dlouhou dobu na služební cestě strávíte. Pokud jedete pouze do sousedního města a na služební cestě strávíte méně jak pět hodin, pak na žádné stravné nárok nemáte.

Z výše uvedeného vyplývá, že nárok na stravné se váže na dobu strávenou na služební cestě. Je důležité správě určit délku služební cesty. Je rozdíl, zda jste na služební cestě strávili 5 až 12 hodin, 12 až 18 hodin, příp. dobu delší než 18 hodin.

Výpočet stravného

Výše stravného se řídí § 163 zákoníků práce a činí pro zaměstnance v podnikatelské sféře při pracovní cestě po České republice nejméně:

  1. 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 124 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  3. 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Rozdílné sazby jsou pro případ, kdy bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo (snídaně, oběd, večeře). V tom případě má zaměstnanec nárok na stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  1. 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
  3. 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Použití vozidla na služební cestu

Pokud se zaměstnanec vydá na služební cestu svým vozem, pak má také nárok na náhradu za spotřebované pohonné hmoty. Tato náhrada se vypočte tak, že se vynásobí cena pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Důležité je prokázat jednotlivé hodnoty.

Cenu pohonné hmoty může zaměstnanec prokázat dokladem o nákupu pohonných hmot. Tento nákup však musí souviset se služební cestou. Není tedy možné použít doklad např. půl roku starý. Pokud zaměstnanec tento doklad nemá, pak je možné použít cenu, kterou určuje zákoník práce a pro rok 2019 činí:

  1. 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  2. 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  3. 33,60 Kč u motorové nafty.

To jaká byla spotřeba pohonných hmot, se určí podle údajů, které je možné nalézt na technickém průkazu vozidla.  Zde je uvedeno, jaká je spotřeba vozidla.

V případě použití soukromého vozidla náleží zaměstnanci také základní náhrada, která pro rok 2019 činí 4,10 Kč za 1 km jízdy pro osobní silniční motorová vozidla. V případě jednostopých vozidel nebo tříkolek pak 1,10 Kč.

Zahraniční cesta

V případě, že je zaměstnanec vyslán na služební cestu do zahraničí, pak se stravné řídí vyhláškou Ministerstva financí, která pro každou zemi určuje základní sazbu stravného. Např.: Německo 45 EUR, Slovensko 35 EUR atd.

Je také možné obdržet na svoji služební cestu tzv. kapesné. Jedná se o navýšení stravného o 40 %. Není však povinností zaměstnavatele toto kapesné poskytovat.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here