Co když zaměstnavatel neplatí?

0

Každý zaměstnavatel se logicky musí řídit zákoníkem práce, který kromě jiných důležitých povinností, které musí zaměstnavatel dodržovat myslí i na situaci, kdy se zaměstnavatel z nějakého důvodu uchýlí k tomu, že svým zaměstnancům nevyplatí ve výplatním termínu jejich mzdu a tím pádem se tak dopustí porušení svých povinností, které z tohoto jmenovaného zákoníku vyplývají. Co tedy dělat, respektive jak se zachovat v případě, kdy k této situaci dojde a zaměstnavatel vám již nějakou dobu dluží peníze? Čtěte následující řádky a dozvíte se vše podstatné.

Co dělat, když zaměstnavatel dluží peníze?

Zaměstnavatel musí svým podřízeným vyplácet pravidelnou mzdu či plat a to vždy ke sjednanému výplatnímu termínu. Pokud tak neučiní, nastává problém. V případě, kdy totiž zaměstnavatel nevyplatí požadovanou mzdu, plat či jinou náhradu mzdy anebo její část do 15 dnů od období, kdy mělo dojít k její splatnosti. Může zaměstnanec podat okamžitou výpověď. Tedy zrušit svůj pracovní poměr na hodinu. Není ovšem vůbec rozumné tuto výpověď podávat ihned, kdy vám zaměstnavatel nevyplatí peníze, jelikož jak již bylo řečeno, je třeba brát ohled na onu patnáctidenní splatnost. Pokud tedy čekáte například na svou mzdu, která měla proběhnout patnáctý den v měsíci a do konce daného měsíce po ní není vidu ani slechu, budete muset počkat s výpovědí ještě až do patnáctého dne měsíce následujícího. Laicky řečeno, budete muset ještě nějakou dobu pracovat zcela zadarmo.

Jak získat chybějící výplaty od státu?

Pracovat zadarmo s vědomím, že se nejspíše požadovaných peněz nikdy nedočkáte, by asi nikdo nechtěl. Naděje tak zaměstnancům svítá v podobě státu, který může jejich dlužnou mzdu z určité části vyplatit za zaměstnavatele. Požádat o ni totiž můžete úřad práce, který vyplatí zaměstnanci mzdu nejvýše za tři dlužné měsíce a to pouze v případě, je-li na zaměstnavatele vyhlášena insolvence či moratorium. Zaměstnanec také kromě náhrady dlužné mzdy může požadovat i mzdu za zákonnou výpovědní lhůtu, která činí dva měsíce a to i v případě, kdy nepodal výpověď.

Kde o tyto peníze žádat?

Jak již bylo řečeno, v případě, kdy je zaměstnavatel v určité platební neschopnosti, respektive je na něj vyhlášena insolvence či moratorium, máte jakožto zaměstnanec právo na to, dlužné peníze vymoci z úřadu práce, který vyplácí zákonem stanovené výše mzdy za daná období. Pokud se vám ale bohužel stalo, že vám zaměstnavatel nevyplácel mzdu již delší dobu a sliboval vám takzvaně hory doly a vy stále docházeli do práce zcela zadarmo, na náhradu veškeré ušlé mzdy budete mít nárok maximálně u soudu, kde ovšem musíte počítat s jistými soudními výlohami a podobnými poplatky za procesy. Úřad práce navíc zaplatí zaměstnancům pouze tři ušlé mzdy a to ještě takové, které vznikly v měsíci, kdy bylo na zaměstnavatele vyhlášeno moratorium či insolvence. Svůj nárok na výplatu ušlé mzdy navíc můžete uplatnit pouze do pěti měsíců a patnácti dnů následujícího dne. V tuto dobu totiž budou již nároky, které od svého insolventního zaměstnavatele požadujete zveřejněny na desce příslušného Úřadu práce.

Vymáhat může každý

Pokud máte se svým zaměstnavatelem jakékoliv trable, které se týkají výplaty dlužných mezd. Nezbývá vám nic jiného, než po neúspěšných pokusech o domluvu se svým nadřízeným na něj podat žalobu. Napřed můžete vyzkoušet takzvanou předžalobní výzvu k úhradě, když ale ani to nepomůže, je třeba se již opravdu uchýlit až k samému soudu. Nejlépe za přítomnosti právníka, který vám ve všem poradí. Peníze tak můžete vymáhat u soudu, který se bude vaší žalobou zabývat. Případ je posléze možné předat i exekutorské komoře, který se tak bude dále celým případem zabývat. V tomto případě je ovšem dobré obrnit se notnou dávkou trpělivosti a také racionálně zvážit, zda se vám vůbec vymáhaní u soudu, které bude rovněž stát něco z vaší kapsy, vůbec vyplatí.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here