Co potřebujete vědět o dani z nabytí nemovitých věcí

0

Koupili jste si byt nebo dům a čeká vás stěhování. Při všem plánování a zařizování nezapomeňte na jednu důležitou povinnost. Pečlivě si zjistěte, zda se na vás nevztahuje povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí.

Co je daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí platí nabyvatel, tedy ten, v jehož majetku nemovitost po prodeji zůstává. Dříve se daň nazývala daň z převodu nemovitosti. Některé povinnosti se od ledna 2014 změnily. Daň z nabytí nemovitých věcí se týká pouze převodu nemovitosti za úplatu. Tedy prodeje. Nedotýká se situace, kdy jste nemovitost získali dědictvím nebo darem.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí

Daňová povinnost je vyměřena na čtyři procenta z nabývací hodnoty. Tou je vyšší ze dvou částek: sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % hodnoty určené znaleckým posudkem. V praxi se samozřejmě setkáte obvykle s výpočtem z prodejní ceny.

Kdo nemusí platit daň z nabytí nemovitých věcí

Pokud vlastníte družstevní byt a končí vám splácení, nemusíte se obávat. Daňová povinnost se na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví nevztahuje. Stejně tak se mohou zaradovat ti, kteří kupují novostavby. Ani oni daň platit nemusí. Za nový rodinný dům nebo byt se považuje nemovitost, která nebyla užívána déle než pět let. Jinými slovy daň neplatí ten, který koupil byt nebo dům mladší pěti let. Pozor na spekulace, daňovou povinnost máte i v případě směny nemovitost/nemovitost, která je vykazována jako bezúplatná.

Daňovou povinnost nemáte:

  • při převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví,
  • při koupi nebo převodu nového rodinného domu,
  • při koupi nebo převodu nového bytu,
  • pokud získáte nemovitost darem nebo dědictvím.

Daňovou povinnost máte:

  • při koupi nemovitosti,
  • při směně dvou nemovitostí.

Daň zaplatíte složenkou nebo převodem, a to po podání daňového přiznání. Daňové přiznání podáváte do konce třetího kalendářního měsíce po vkladu nemovitosti do katastru.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here