Daňové přiznání a daň z nemovitosti v roce 2019

0

V tomto článku se zaměříme na daň z nemovitosti pro rok 2019. Placení této daně se týká kohokoliv, kdo v roce 2018 nabyl nemovité věci, stal se novým vlastníkem nemovitosti. Pro odevzdání přiznání k dani nemovitých věcí je termín 31. ledna 2019.

Přiznání nepodávají pouze noví majitelé, ale také lidé, u kterých došlo ke změně, která je rozhodná pro vyměření daně. V nejčastějších případech jde o kolaudace staveb, změny v rozloze pozemku, dobudování přístavby k rodinnému domu nebo k prodeji či darování nemovitosti, které byl dotyčný vlastníkem.  Přiznání se podává v jakékoliv chvíli, kdy dojde ke změně nemovité věci. Takže i při přístavbě k chalupě. Pokud výměra pozemku se změní byt o jeden metr čtvereční, ať už kladně nebo záporně, opět je nutné podat nové přiznání.

Toto přiznání, tedy přiznání k dani z nemovitých věcí je jediné, jež se podává dopředu. Pokud v roce 2018 k žádným změnám u nemovitosti nedošlo, přiznání se nepodává.

Pokud dojde k situaci, že vlastník zažádá o zápis o změně vlastnictví do katastru v roce 2018, ale uplatněna změna bude až v roce 2019, tak se termín podání přiznání k dani nemovitých věcí posouvá a to přesně o tři kalendářní měsíce ode dne, kdy ke změně došlo.

Ve chvíli, kdy vlastník nemovitosti, kterou prodal, nepodá přiznání k dani z nemovitých věcí a neoznámí skutečnosti, že již není vlastníkem, může dojít k tomu, že v květnu dostane nemilou výměru o zaplacení daně. Za takto včasné neoznámení hrozí i sankce, ovšem podle Generální finančního ředitelství jde pouze o mimořádné případy. Ale i přesto bude mít původní vlastník dost problémů s tím, aby vysvětlil, že již není vlastníkem nemovitosti a neplatil státem předepsané daně.

Přiznání se podává k finančnímu úřadu v kraji, kde se nemovitost nachází. Pokud máte více nemovitostí ve více krajích, každé přiznání se podává na příslušný finanční úřad. Jedno za každý kraj. Jestliže máte více nemovitostí, ale všechny v jednom kraji, je to jednodušší a neobíháte různé finanční úřady.

Sazby a koeficienty

Přiznání k dani z nemovitých věcí je složeno ze dvou částí, kdy se daň počítá jak za pozemky, tak za samotnou stavbu. Konečná výše daně je určena skrze metry čtvereční nemovité věci a poté v závislosti na sazbách a koeficientech, které určuje stát. Tyto sazby můžete najít například v pokynech k daňovému přiznání nebo na webových stránkách vašeho města či kraje.

Pokuty

Pokud nepodáte přiznání k dani z nemovitých věcí včas, tedy nejpozději 31. ledna 2019, a dojde k prodlení, bude vám počítána pokuta ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Tato pokuta ovšem začíná být počítána až od šestého pracovního dne po uplynutí lhůty pro podání. Navíc, když dojde ke skutečnosti, že by pokuta nepřesáhla 200 korun českých, nebude vám uložena. Jsou uvedeny příklady, jestliže jste vlastníkem „běžně“ velkého bytu, kdy je daň vypočtena okolo jednoho tisíce korun, pokuta by narostla do výše dvouset korun až po ročním prodlení. Tímto tedy můžeme říct, že pokuta není příliš vážnou hroznou pro vlastníka nemovitosti. Ve chvíli, kdy vás finanční úřad osloví a bude chtít předložení přiznání, pokuta vás mine. Pokud by došlo k situaci, kdy ani po výzvě finančního úřadu by vlastník nepředložil přiznání, v tu chvíli už pokuta dosahuje částky pětset korun a je udělena.

Datové schránky

Je-li vlastník nemovitosti také majitelem datové schránky, musí toto přiznání podat přes ni, tedy elektronicky. Pokud by došlo k tomu, že vlastník nemovitosti a také datové schránky, by podal přiznání klasickou, papírovou formou, bude vyzván k tomu, aby podal přiznání elektronicky. Jestliže tak neučiní, jeho přiznání se stane neúčinným a může dojít k sankcím a pokutám.

Platby daně z nemovitých věcí

Jsou dvě varianty platby daně. Pokud je částka do pěti tisíc korun českých, termín pro zaplacení je až do 31. Května 2019. Pokud částka přesáhne hranici pěti tisíc korun, může si vlastník nemovitosti tuto částku rozdělit na dvě poloviny, přičemž tu druhou půlku má možnost zaplatit do konce listopadu roku 2019.

Platby můžou být prováděny více formami, a to jak složenkou, tak můžou údaje k zaplacení přijít na e-mail, je možnost platit přes SIPO, ale o obě varianty je nutno zažádat na finančním úřadě.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here