Darovací smlouva vzor 2022

0

Smyslem darovací smlouvy je převedení vlastnických práv. Dar je činěn dobrovolně a bezúplatně. Kde všude lze darovací smlouvu využít a jaké náležitosti tato smlouva má?

Náležitosti darovací smlouvy

Darovat lze libovolnou věc charakteru movitého i nemovitého, tj. automobil, dům či byt, případně také pozemek. Prostřednictvím smlouvy se k darování dárce zavazuje a obdarovaný vyjadřuje vůli dar přijmout.

Ve smlouvě tak figurují tyto dvě smluvní strany. Ty je nutné identifikovat jménem, příjmením, adresou trvalého pobytu a rodným číslem. Darovací smlouva musí dále obsahovat přesně vymezený předmět darování, bezplatnost, dobrovolnost a převod vlastnického práva.

Do darovací smlouvy lze zapracovat různé dodatky. Ty mohou okolnosti převzetí daru různě upravovat, tedy vymezit konkrétní podmínky, za nichž by obdarovaný na dotčenou věc neměl nárok. Běžně se také do darovací smlouvy uvádí věcné břemeno. To musí být také zapsáno v katastru nemovitostí.

Darování v praxi

Dárce zároveň přirozeně může darovat veškerý svůj majetek, ale případně také pod tuto smlouvu zahrnout majetek budoucí. A to nejvýše v rozsahu jedné poloviny.

Darovací smlouva by měla mít vždy písemný charakter. A to i za předpokladu, že úkon darování probíhá mezi dvěma blízkými osobami v rámci jedné rodiny. Jen tak je možno jasně doložit podmínky darování. Darovací smlouva by měla být v souladu s občanským zákoníkem. Při darování nemovitosti je také nutné nezapomenout na zpracování návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

Z hlediska daně je vhodné na paměti mít, že darovací daň oficiálně žádná neexistuje. Zdanit se musí příjem. Pakliže darování probíhá v přímé nebo nepřímé linii, dar se naopak zdaňovat nemusí. Osvobozen je obdarovaný také od daně z nabytí nemovitosti. Zdanit by musel prodej nemovitosti v případě, že se k tomuto kroku rozhodne ve lhůtě 5 let od jejího nabytí.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here