Dohoda o pracovní činnosti v roce 2019

0

V případě ekonomického růstu se můžeme těšit na mnoho příjemných a příznivých skutečností. Jednou z nich je i velký počet pracovních nabídek. Dokonce i oblíbených zkrácených úvazků a nejrůznějších forem přivýdělků na dohodu o pracovní činnosti přibývá. Jak se budou měnit podmínky pro dohodu o pracovní činnosti v roce 2019?

Změny na trhu práce

Pracovněprávní vztah vzniká, pokud uzavíráme pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Hlavní pracovní poměr obvykle znamená pracovní smlouvu, ale dále existuje i celá řada vedlejších příjmů a přivýdělků. Ty se začaly objevovat v širší míře nejen v souvislosti s růstem ekonomiky, ale i s rostoucí oblibou nejrůznějších zkrácených pracovních úvazků. Celá řada lidí dnes volá po lepším poměru mezi prací a volným časem. Chtějí strávit v práci méně hodin, věnovat se dětem nebo partnerům. Touží po tom mít dostatek volna na své koníčky nebo zároveň studují či si rozšiřují kvalifikaci. Oblíbená je i forma práce z domu. Flexibilita na straně zaměstnavatelů je nutností. Zareagovali zvýšenou nabídkou zkrácených úvazků s různým typem nabízených smluv.

Charakteristika dohody o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se uzavírá, pokud vykonávaná práce nepřesahuje polovinu běžné týdenní pracovní doby. Pro práci v rozsahu do 300 hodin ročně se obvykle uzavírá dohoda o provedení práce, při větším rozsahu už je třeba sáhnout po jiném typu smlouvy. Dohoda o pracovní činnosti dává možnost pracovat bez nutnosti sepisovat pracovní smlouvu. Dohoda o pracovní činnosti se sjednává na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Polovina týdenní pracovní doby musí odpovídat až v součtu odpracované doby za celý rok. Je tedy možné pracovat v různých obdobích roku po různě dlouhou dobu. Odpracovaná doba se následně průměruje.

Dohoda o pracovní činnosti v bodech:

  • sjednává se na určitou nebo neurčitou dobu,
  • po překročení stanoveného minima se odvádí sociální a zdravotní pojištění,
  • sjednaná pro rozsah práce do poloviny týdenní pracovní doby,
  • podléhá zdanění,
  • u jednoho zaměstnavatele je možné mít více DPČ, posuzují se samostatně.

 

Placení sociálního a zdravotního pojištění u DPČ

V případě, že dohoda o pracovní činnosti trvá, nebo má trvat, alespoň 15 kalendářních dní, znamená to povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění. Povinnost se nevztahuje na ty, jejichž výdělek je nižší než stanovené minimum. Minimum do konce roku 2018 je 2 500 korun. Od ledna 2019 bude minimum o pět set korun vyšší, tedy 3 000 korun. Jakmile odvádíte sociální a zdravotní pojištění, máte nárok i na dávky nemocenské, avšak pouze v těch měsících, ve kterých pracujete a váš příjem je vyšší než minimum. Z uvedeného vyplývá, že do nároků na starobní nebo invalidní důchod se DPČ započítává pouze v případě, kdy odvádíte sociální pojištění.

Náležitosti dohody o pracovní činnosti:

  • písemná podoba,
  • rozsah pracovní doby,
  • sjednaná práce,
  • doba trvání pracovně právního vztahu,
  • doporučuje se uvést i místo výkonu práce.

Zdanění dohody o pracovní činnosti

Pokud u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani, bude vaše mzda krácena o 15% srážkovou daň. To platí v případě, kdy váš měsíční příjem nepřekročí 2 500 Kč. Tato částka zůstává stejná i pro rok 2019. Sraženou daň vám může finanční úřad vrátit, když budete podávat daňové přiznání. Jakmile podepíšete prohlášení poplatníka k dani, sráží se vám zálohová daň a ta se zúčtuje jednou ročně. V takovém případě nezáleží na výši výdělku.

Podoba DPČ v roce 2019

Výdělky menší než 3 000 nebudou podléhat povinnosti odvádět zdravotní a sociální pojištění. Pokud si vyděláte více než 2 500 ale méně než 3 000 korun, pro výpočet zálohové daně se základ nebude navyšovat o povinné pojistné. Pro pracovníky, kteří se budou s výdělkem pohybovat mezi 2 500 a 3 000 korunami bude nová podoba DPČ výhodnější. Při částce nad 3 000 korun se zálohová daň počítá stejně jako doposud, ze superhrubé mzdy.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here