Dopisy v obálkách s červeným, zeleným, modrým nebo fialovým pruhem. Víte, který co znamená?

0

Přišlo vám do schránky důležitě vypadající psaní opatřené jedním z výše uvedených barevných pruhů a vy nevíte, co od něj máte očekávat? V takovém případě jste tu správně, neboť na následujících řádcích se dozvíte, co všechno se může uvnitř ukrývat a taktéž to, kdo tyto dopisy posílá. 

Dopis se zeleným pruhem – Sdělovací prostředek veřejné správy 

Dopisy se zeleným pruhem jsou využívány veřejnou správou, převážně tedy soudy, které takto nejčastěji zasílají soudní výzvy, platební rozkazy, oznámení o exekuci nebo předvolání k soudnímu jednání. Nicméně v takto označené obálce vám může dorazit opravdu cokoliv, například i oznámení od katastrálního úřadu, správy sociálního zabezpečení, policie či například informace o nedoplatku za koncesionářské poplatky. Dokonce se nemusí jednat ani o úřední dopis, tato obálka je totiž běžně dostupná v prodeji a použít ji tak bez problémů může rovněž i jakákoliv běžná firma.

Všechna tato psaní jsou zasílána doporučeně s dodejkou, to znamená, že jejich převzetí musí adresát stvrdit podpisem. V případě, že adresát není zastižen, případně odmítne převzetí a dopis je vhozen do schránky, tak v takovém případě se považuje za doručený 11. den od tohoto okamžiku. 

Dopis se zeleným pruhem
Dopis se zeleným pruhem

Dopis s modrým pruhem – Informační dopis, u nějž je vyžadováno potvrzení 

Stejně jako je tomu v případě dopisů se zeleným pruhem, tak i ty opatřené pruhem modrým jsou používány orgány veřejné správy. Jedním ze zásadních rozdílů je skutečnost, že takto zasílaná psaní jsou výhradně informačního charakteru a nebývají tolik důležitá. V obálce s modrým pruhem tak lze nalézt například rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ze školy, sdělení od obecního nebo živnostenského úřadu, případně od ministerstva financí či vnitra.  

Další zásadní odlišnost mezi těmito dopisy představuje fakt, že obálku s modrým pruhem nemusí převzít přímo adresát, ale může tak učinit i jím určený zmocněnec (např. manžel/ka, rodiče apod.). Ovšem mějte na paměti, že i u těchto dopisů je nutno podepsat dodejku o doručení. 

Dopis s modrým pruhem

Dopis s červeným pruhem – Obávaný strašák nesoucí velmi důležitá oznámení 

Červeným pruhem jsou označovány dopisy s nejvyšší prioritou, jejichž obsah se dá označit jakožto velice důležitý. Vůbec nejčastěji se pak jedná o různá upozornění na nedoplatky nebo vzniklé závazky. Dorazit však takto může například i předvolání na policii či avízo od správy sociálního zabezpečení

Obdobně jako je tomu u ostatních úředních dopisů, tak ani zde se nelze jejich převzetí vyhnout, jejich ignorováním tedy nic nevyřešíte. Obálku s červeným pruhem si na rozdíl od té s pruhem modrým může vyzvednout pouze adresát, nikoliv i zmocněnec. Převzetí je opět nezbytné potvrdit podpisem dodejky. 

Dopis s červeným pruhem
Dopis s červeným pruhem

Dopis s fialovým pruhem – Dozvíte se komu a kolik dlužíte 

V případě, že vám do schránky dorazí obálka s fialovým pruhem, tak to značí jen jediné – někomu dlužíte peníze. Tyto dopisy rozesílá Česká pošta na základě požadavku od věřitele, jenž se rozhodl své pohledávky vyřešit pomocí služby Dluhové inkaso obyvatelstva (DINO), kterou právě tento státní podnik od roku 2012 nabízí.  

Obsahem těchto psaní je upozornění na skutečnost o existenci závazku a zároveň i informace o přesné výši dlužné částky, rovněž je v nich uvedeno, komu přesně tyto peníze dlužíte.  Krom prostých sdělení je zde ovšem nabídnuto i řešení této vzniklé situace. To vás nasměruje na některou z poboček České pošty, kde budete moci inkriminovaný dluh rovnou uhradit, případně kde si bude možné sjednat splátkový kalendář a vyhnout se tak hrozící exekuci. 

Dopis s fialovým pruhem
Dopis s fialovým pruhem

Přišel vám někdy nějaký takový dopis?

4.3/5 - (3 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here