Dosáhnete zajímavějšího zhodnocení na spořícím účtu nebo prostřednictvím termínovaného vkladu?

0

Je v současné době vůbec zajímavé se zabývat možností spoření nebo investic prostřednictvím spořícího účtu nebo termínovaného vkladu? Úrokové sazby na spořících účtech se v několika posledních letech posunuly dramatickým způsobem směrem dolů. Zatímco v roce 2008 bylo možné si založit spořící účet u ING banky – ING konto se skvělou úrokovou sazbou 3,75 %, v průběhu let jeho úroková sazba klesla až pouhých 0,5 %. Nyní sice probíhá akce se zajímavějším zhodnocením. ING banka nabízí  dokonce 2 % na období 6 měsíců. Snad se jí podaří alespoň nějaký čas tyto podmínky udržet. Samozřejmě záleží na tom, jak velkou částku chcete zúročit a v jakém časovém horizontu ji nutně potřebujete mít k dispozici.  Pokusme se danou situaci trochu analyzovat a zjistit, co se v současné době na finančním trhu vlastně nabízí za jakých podmínek.

Co je vlastně spořící účet, jaké typy spořícího účtu jsou na trhu dostupné a jaké jsou jejich výhody?

Spořící účet je formu bankovního účtu, jehož prostřednictvím klient poskytuje své peníze bance a ta mu za odměnu poskytuje vyšší úročení než na běžném účtu. Může být založen a veden jako součást běžného účtu (u různých bankovních institucí – Moneta Money Bank, Air bank, Sberbank, Equa bank a další), ale i naprosto samostatně ING konto, spořící účet Wüstenrot banky. Mezi jeho přednosti také patří fakt, že při  výběru peněz nejste vázáni výpovědní lhůtou. U většiny bank můžete mít spořící účet vedený naprosto zdarma. Samozřejmě že je možné využívat také spořící účty s výpovědní lhůtou, ale u nich klient při vázání peněz na určitou dobu může těšit na vyšší úrokovou sazbu. Jedná se zpravidla o účty vedené u družstevních záložen. Vyšší úrokovou sazbu na svém spořícím účtu můžete také očekávat při splnění určitých specifických podmínek banky, u níž máte spořící účet sjednán. Jako příklad uvádíme spořící účet Air bank. Úroková sazba na spořícím účtu je 1% při vkladu od 1 – 250 000 Kč, avšak při vkladu nad 250 000 Kč pouze úrok 0,2 %. Podmínkou pro přidělení úrokové sazby 1 % je placení platební kartou u obchodníků a to minimálně pětkrát  za měsíc. Další nespornou výhodou spořícího účtu je jeho bezpečnost. Je totiž obdobně jako běžný účet pojištěn do 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR.

Jak to aktuálně vypadá se zhodnocením na spořících účtech jednotlivých bank?

Nejzajímavější podmínky v této chvíli nabízí spořící účet ING Bank. Ve své současné akci nabízí zhodnocení 2 % na období 6 měsíců při vkladu od 0 – 300 000 Kč s nulovým poplatkem za vedení účtu. V pořadí druhým nejzajímavějším je Wüstenrot spořící účet, který nabízí zhodnocení až 1,6 %. Jedná se o akci pro nové klienty, která je poskytovaná až do konce příštího roku, tedy do 31. 12. 2019. Účet je však nutné založit nejpozději do 28. 2. 2019. Na třetím místě je Hello spořící účet se zhodnocením 1,5 % do 300 000 Kč s vedením účtu zdarma.  Mezi zajímavé patři také spořící účet HIT od Equa bank nabízející zhodnocení 1 % pro vklady do 200 000 Kč s vedením účtu zdarma, ale také s podmínkou mít kromě spořícího účtu u banky také zřízen běžný účet. Za zmínku stojí také  vkladový účet Clear Deal s výpovědní lhůtou od J&T banky s úrokovou sazbou 1,1 % s vedením účtu zdarma.Objasnění pojmu termínovaný vklad, jeho výhody a nevýhody pro klienta, srovnání termínovaných vkladů. Termínovaný vklad je druh spořícího účtu určený ke garantovanému zúročení vložených finančních prostředků. Termínovaný vklad můžete mít vedený i v cizí měně a využívat výhod kurzového rozdílu. Avšak od klasického spořicího účtu se liší tím, že si ho klient sjednává na specificky vymezenou dobu a garantovaný úrok, který se od této doby odvíjí. Finanční prostředky jsou pro klienta po tuto dobu nedostupné. Nelze s nimi libovolně disponovat. Proto je úroková sazba na termínovaných vkladech zpravidla vyšší než u klasických spořících účtů a může dosáhnout až 3 %. S termínovaným vkladem není možné pracovat stejně jako s běžným účtem. Jeho prostřednictvím neuhradíte platební příkazy a ni na něj nelze zaslat  mzdu. Termínovaný vklad je vhodný především pro klienty, kteří požadují vyšší a zároveň bezpečné zhodnocení svých finančních rezerv a nepožadují jejich okamžitou dostupnost. Většinou se jedná o klienty, kteří mají zájem své prostředky dále investovat a čekají na vhodnou situaci na trhu s akciemi.Kromě okamžité nedostupnosti finančních prostředků je také nevýhodou požadavek ze strany banky na minimální vklad. Ten se může pohybovat v rozmezí od 1 000 Kč do 100 000 Kč v závislosti na tom, zda se jedná o termínovaný vklad pro fyzickou osobu nebo podnikatele.

Které termínované účty jsou pro vás zajímavé?

Jako nejzajímavější se v současné době jeví termínovaný účet J&T Banky, který nabízí zhodnocení 2,5 % s nulovým poplatkem za vedení a zřízení účtu, s nutností vkladu 100 000 Kč a vázací dobou 5 let. Na druhém místě je Spořitelní družstvo NEY se zhodnocením 2,4 % při vázací době za 5 let a minimálním vkladem 20 000 Kč. Jako třetí nejvýkonnější se jeví IQ Maxi vklad od od Expobank nabízející zhodnocení 2 % při vázací době 5 let a minimálním vkladu 100 000 Kč. Obdobně je tomu i u Artesy Standard, která nabízí 2 % při minimálním vkladu 20 000 Kč. Podmínky poskytování zhodnocení financí se průběžně mění, a proto je rozhodně důležité sledovat aktuální dění na finančním trhu. Doporučujeme také využití služeb finančních poradců, kteří aktuální dění bedlivě sledují.

4/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here