EObčanka – co dokáže nová elektronická občanka?

0

Občanský průkaz nás provází obdobím dospívání i celým dospělým životem. Ale i samotný doklad totožnosti se výrazně mění. Jen ti starší už si pamatují na růžovou knížečku, která byla neprakticky velká. Pak se začaly občanské průkazy postupně zmenšovat až na velikost kartičky, která se snadno vejde do peněženky či kapsy, ale ani tady se vývoj nezastavil. Poslední novinkou je elektronický průkaz totožnosti, tzv. e-občanka, kterou Česká republika vydává svým občanům od 1. července 2018. Díky e-občance naše země konečně vstupuje do éry digitalizace státní správy. Ale využívat ji mohou i další instituce a firmy, které na základě platní legislativy mohou či musí vyžadovat prokázání totožnosti svých klientů za pomoci osobního dokladu. Stejná digitalizace probíhá postupně ve všech členských zemích Evropské unie.

Co to je e-občanka

Elektronický průkaz totožnosti je doklad se strojově čitelnými údaji a integrovaným čipem. To umožňuje poskytovat prostřednictvím e-občanky nové služby, zejména díky propojení s elektronickou kartou občana, kterou vede Registr obyvatel (ROB). Samozřejmostí je, že e-občanka je zabezpečena na nejvyšší úrovni proti zneužití osobních údajů a její propojení s elektronickou kartou občana je bezpečné, nezaměnitelné a auditovatelné. ROB je jedním ze Základních registrů, které vznikly s cílem digitalizovat státní správu a ušetřit občany ČR povinnosti předkládat opakovaně na mnoha různých úřadech svoje doklady. To e-občanka odstraňuje, protože příslušný úřad s oprávněním vstupu do Základních registrů, jehož rozsah definuje zákon, získá všechny potřebné údaje z elektronické karty občana. Výhodou je, že pro na e-občance je minimum údajů, všechny údaje navíc získá příslušný úřad, ale nikoli neoprávněná osoba, která třeba e-občanku najde, nebo zcizí.

Co e-občanka nabízí?

Kromě běžné identifikace v osobním styku s úřady, policií, bankami a dalšími institucemi díky svému čipu elektronický občanský průkaz nabízí i další funkce:

  1. Umožňuje široké propojení občana s veřejnou správu prostřednictvím elektronické komunikace. Může si například nainstalovat různé podpůrné aplikace a přihlašovat se pak do online služeb či portálů různých veřejných institucí. Odpadne tak nutnost navštěvovat kvůli ověření totožnosti konkrétní úřadovny, protože jako výsledek identifikace obdrží ta instituce, která konkrétní službu provozuje, aktuální platné údaje o totožnosti občana, který s ní online komunikuje třeba na Portálu občana, který byl spuštěn 8. července. V první fázi by si měl být občan díky e-občance schopen vyřídit 37 různých služeb u orgánů veřejné správy, například získat potvrzení o bezdlužnosti, potvrzení o pracovní neschopnosti nebo výpis z rejstříku trestů. Počet služeb bude do budoucna narůstat a postupně bude taková elektronická komunikace pro všechny orgány státní správy povinná.
  2. Umožňuje uložit kvalifikované certifikáty pro vytváření elektronický podpisů. Díky uloženým certifikátům bude moci občan, který zná i příslušný kryptografický klíč, podepisovat elektronicky různé dokumenty, smlouvy, dopisy. Elektronický podpis již dnes má z hlediska platné legislativy stejnou platnost jako podpis vlastnoruční.
  3. Obdobně jako u elektronického podpisu lze na čip uložit certifikáty pro potvrzení totožnosti k identifikaci do různých informačních systémů. Nutnou podmínkou ale je, aby byl takový certifikát vydán kvalifikovaným a důvěryhodným poskytovatelem služeb.

Jak lze získat e-občanku

Nemusíte dělat nic jiného, než jste při výměně občanského průkazu dělali dosud. Od 1. 7. 2018 jsou automaticky vydávány všem žadatelům e-občanky, bez ohledu na to, zda si jdou pro svůj první doklad totožnosti, původní občanský průkaz ztratili, byl jim odcizen, nebo se blíží konec jeho platnosti. Žádost se podává na jakémkoli obecním či městském úřadu obce s rozšířenou působností. Nijak se nemění ani to, jaké doklady je třeba předložit. Všechny potřebné informace najdete na webu příslušného úřadu a na řadě z nich se můžete také elektronicky objednat na konkrétní termín, abyste nemuseli čekat. Pokud nechcete riskovat, že na fotografii pořizované přímo na úřadě, nebudete vypadat podle svých představ, můžete úřadu zaslat i fotografii pořízenou u fotografa, ale je to nutné udělat prostřednictvím specializovaného formuláře a datovou schránkou.

Co budete muset udělat dál?

Aby mohla e-občanka plnohodnotně fungovat, je třeba aktivovat její čip. To můžete udělat jak při jejím převzetí, tak i později na kterémkoliv úřadě vydávajícím osobní doklady. Pro aktivaci budete muset zadat dva čtyř až desetimístné kódy, které si předem připravte a zapamatujte. Z důvodu bezpečnosti není vhodné zadávat ani datum narození, ani rodné číslo, případně snadno odhadnutelné kódy typu 1234. První identifikátor je Identifikační osobní kód (IOK) funguje pro přihlašování, obdobně jako číslo pro přihlášení do elektronického bankovnictví. Druhý je Deblokační osobní kód (DOK) a slouží jako odblokovací, pokud 3x zadáte při přihlášení svůj IOK chybně (tedy něco jako PUK u mobilu). Nikdy tyto identifikátory nenoste u sebe napsané spolu s e-občankou v jednom pouzdru.

Čip aktivovat nemusíte, zatím to není povinné, ale při převzetí budete muset zadat Bezpečnostní osobní kód (BOK). Tento kód slouží k bezpečnému ověření totožnosti uživatele při osobním jednání na úřadu, protože z neaktivovaného čipu úřad nic sám nevyčte.

Pokud jste čip aktivovali, budete pro jeho plné využití potřebovat čtečku čipových karet. Někdy jsou zabudované i přímo v počítačích. Samostatná čtečka se dá pořídit v obchodech s elektronikou za cenu od cca 200 Kč. Dejte pozor na to, aby odpovídala normě ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device) a byla kompatibilní s operačním systémem vašeho počítače.

Nakonec si nainstalujte aplikaci eObčanka, kterou najdete na webové stránce https://info.eidentita.cz/Download/. Díky této aplikaci bude váš počítač komunikovat s e-občankou a vy budete moci zapisovat a mazat údaje a certifikáty na čip. S aktivovaným čipem, funkční čtečkou a nainstalovanou aplikací eObčanka můžete začít využívat všechny výhody elektronického průkazu totožnosti.

Více informací najdete na https://info.eidentita.cz/eop/. Ztracenou či odcizenou e-občanku s aktivovaným čipem můžete zablokovat na telefonním čísle 225 514 777. Pozor, zablokovaný čip ale není možné opětovně aktivovat a budete tak muset požádat o průkaz nový. Neodpadá ani povinnost nahlásit ztrátu nebo krádež e-občanky také na úřadě obce s rozšířenou působností, nebo služebně Policie ČR.

Kolik to stojí

Pokud si občanský průkaz za e-občanku měníte do půl roku před koncem platnosti stávajícího průkazu, případně při nějaké změny zapsaných údajů (změna trvalého bydliště, změna příjmení atd.), je výměna zdarma. Ale chcete-li mít e-občanku, i když současný průkaz by byl platný déle než půl roku, zaplatíte 200 Kč. Občané ve věku nad 70 let ale ani v takovém případě neplatí nic. Měníte-li průkaz kvůli ztrátě, poškození, případně odcizení toho současného, zaplatíte 100 Kč. Takové standardní žádosti jsou vyřizovány do 30 dnů.

E-občanku lze získat i expresně do 24 hodin v rámci pracovních dní. V takovém případě to ale stojí 1000 Kč, dítě do 15 let platí polovinu. Do 5 pracovních dnů platí dospělý 500 Kč, dítě do 15 let 300 Kč.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here