Finanční správa startuje projekt Daně a cla do škol

0

Nový projekt Daně a cla do škol má za úkol pozvednout finanční gramotnost školáků. O co přesně půjde?

Co je projekt Daně a cla do škol

Vzdělávací program pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které na něm spolupracovalo s Generálním ředitelstvím cel, je naplánován už na školní rok 2019/2020. Cílem projektu je zlepšit vědomosti školáků. Ti tak do výuky nově budou mít zařazeny informace o daních a clech.

Zahrnout do novinky by se měli jak žáci základních škol, tak i studenti středních škol. V první etapě dojde právě na středoškoláky. Ve druhé fázi se s touto problematikou hravou formou seznámí děti na základních školách.

Realizace na středních školách proběhne formou přednášek od určených lektorů, kteří se budou rekrutovat přímo z řad odborníků celní a finanční správy. Ti projdou také speciálním pedagogickým školením.

Co bude obsahem projektu

Informace by měly být zahrnuty do standardní výuky, v závislosti na požadavcích ředitelů daných škol lze posléze ještě doplnit další přednášky.

Studenti a žáci by měli především pochopit, proč je důležité daně platit, k čemu vlastně v systému slouží a také to, co se stane, jestliže se někdo placení daní vyhýbá. Pointou projektu je zejména teze, že stát bez daní fungovat nemůže, neboť by to znamenalo například zánik integrovaného záchranného systému a řady dalších důležitých pilířů.

Pro větší názornost vznikl také web mající podobu jakéhosi virtuálního městečka, které dětem a dospívajícím umožní si představit funkci jednotlivých daní „naživo“ tak, jak opravdu fungují v praktickém světě.

Nechybí zde ani výukové materiály, které dětem mají za úkol přehledně vysvětlit, jaké daně v současném systému figurují, k čemu slouží a kdo je platí. Rovněž došlo i na sekci se zajímavostmi, která umožní zájemcům dále si svoje znalosti rozšířit.

Náklady na realizaci projektu se v této fázi odhadují na 1,3 milionu korun včetně DPH.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here