Jak na změnu trvalého bydliště v roce 2021?

0

Stěhování je zpravidla spojeno s celou řadou procedur, mezi něž je možné počítat i změnu trvalého bydliště. Tento administrativní úkon je spojen s různými kroky, které musí být vykonány správně. Na následujících řádcích se dozvíte, jak na to! Vždy přitom platí, že místo trvalého bydliště se musí nacházet v objektu, jenž disponuje evidenčním nebo popisným číslem. Daný objekt slouží k bydlení, ubytování či rekreaci.

Obsah článku

 1. Zařídit si všechny dokumenty – Občanský průkaz, výpis z katastrálního úřadu nebo kupní smlouvu (je majitelem nemovitosti) nebo nájemní smlouvu s majitelem nemovitosti.
 2. Nahlásit změnu na úřadech – Stačí zajít na místní obecní úřad nebo úřad městského obvodu
 3. Vyřídit si nový občanský průkaz – Na místním obecním úřadě

Jaké dokumenty jsou nezbytné pro změnu trvalého bydliště?

První krok, který je třeba uskutečnit při změně trvalého bydliště, je návštěva místního obecního úřadu, případně úřadu městské části či městského obvodu. Zde žadatel vyplní Přihlašovací lístek k trvalému pobytu a zároveň zaplatí správní poplatek 50 Kč.

Ještě na úřadě je žadateli odstřižen roh občanského průkazu a obdrží žlutou kartičku Potvrzení o změně trvalého pobytu, na níž je jeho stará i stávající adresa. V průběhu podání žádosti musí dotyčná osoba předložit i další dokumenty. Pokud kupuje nemovitost, jedná se o výpis z katastru nemovitostí či kupní smlouvu orazítkovanou tímto katastrem. Když bude v novém trvalém bydlišti pobývat v nájmu, musí předložit originál nájemní smlouvy.

Seznam potřebných dokumentů

 • Občanský průkaz
 • Výpis z katastrálního úřadu nebo kupní smlouva (jste-li majitelem nemovitosti)
 • Nájemní smlouva (nejste-li majitelem nemovitosti

Kde všude je nutné hlásit změnu trvalého bydliště?

Následně má žadatel 15 dnů na to, aby si požádal o vydání nového občanského průkazu, který si může vyzvednout do 30 dnů. Do 30 dnů musí změnu trvalého bydliště oznámit i své zdravotní pojišťovně.

Řidiči si na úřad obce s rozšířenou působností musí vzít i osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz. Změnu jakéhokoli údaje na řidičském průkazu je člověk povinen v místě nového pobytu nahlásit do 5 dnů od okamžiku, kdy proběhla. Správní poplatek je určen na 50 Kč. Dopravní odbor je nutné navštívit hlavně kvůli změně v registru vozidel, a to do 10 pracovních dní. Zde je třeba zaplatit správní poplatek 50 Kč.

Podnikatelé nemusí změnu bydliště hlásit, ale musí počítat s tím, že adresa sídla firmy zůstane na stejné adrese. Když mění adresu i firma, jsou povinni to nahlásit do 15 dnů na živnostenském úřadě a zaplatí správní poplatek 100 Kč. Na živnostenském úřadu se je možné i do budoucna domluvit, že sídlo podnikatele bude vždy totožné s místem jeho trvalého bydliště, takže v případě příštího stěhování si lze tuto návštěvu odpustit.

Seznam, kde nahlásit změnu trvalého pobytu

 • Vydání nového občanského průkazu (do 15 dnů)
 • Změna na řidičském průkazu
 • Změna v registru vozidel
 • Zdravotní pojišťovna
 • Odpady
 • Banky, pojišťovny

Ke změně trvalého bydliště zatím souhlas majitele nemovitosti nepotřebujete

Myslíte si, že pro nahlášení trvalého bydliště je nezbytný souhlas majitele nemovitosti, když zde budete pobývat v nájmu? Pak stejně jako celá řada dalších lidí žijete v omylu! Tyto návrhy sice existují, ale k jejich uzákonění zatím nedošlo. K přihlášení k trvalému pobytu tudíž zatím stačí vyplnění zmiňovaného formuláře a předložení důkazu, nájemní smlouvy, že je nemovitost žadatelem užívána.

Změnu trvalého bydliště lze vyřídit za pár hodin

V případě příznivých okolností lze změnu trvalého bydliště i s výměnou dokladů zařídit za dvě hodiny. Stačí si tedy vyhradit jedno dopoledne. Samozřejmě platí, že zatímco změna trvalého bydliště, registrace vozidla a sídla podnikatele lze zařídit na počkání, na novou občanku a řidičský průkaz si musí žadatel nějaký čas počkat.

Změna trvalého bydliště není finančně náročná

Jak si vede změna trvalého bydliště s ohledem na finanční náročnost? Jedná se v podstatě o nenáročnou operaci, když správní poplatek je stanoven ve výši 50 Kč. Nový občanský průkaz je vydán ve standardní době zadarmo. Peníze si je ovšem nutné připravit pro výměnu dalších dokladů, a to 50 Kč na změnu velkého technického průkazu, 50 Kč na nový řidičský průkaz, když se žadatel stěhuje do jiného města, 100 Kč za změnu sídla podnikatele na živnostenském úřadu. V případě využití všech těchto možností vyjde změna trvalého bydliště na 250 Kč.

Kompletní ceník

 • správní poplatek za změnu 50 Kč
 • Nový občanský průkaz 0 Kč
 • Velký technický průkaz 50 Kč
 • Nový řidičský průkaz 50 Kč
 • Celkem – 150 Kč

Jak dlouho trvala změna trvalého bydliště vám?

Napište nám do komentářů, pomůžete tak dalším lidem!

4.1/5 - (8 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here