Jak požádat o snížení záloh na sociální a zdravotní pojištění?

0

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění je nutné platit pravidelně. Může se vám ale stát, že vám klesnou z libovolného důvodu vaše příjmy. Pak potřebujete zálohy snížit, jinak by to na vás mělo negativní finanční dopad. Jak za takové situace postupovat?

Platba záloh u OSVČ

Zálohy na zdravotní pojištění jsou vždy závislé na výdělku z uplynulého roku. V tomto případě se zálohy vypočítají z poloviny rozdílu mezi příjmy a výdaji, to znamená z poloviny zisku. U sociálního pojištění je výpočet 29,2 % ze čtvrtiny průměrné mzdy.

Pokud vyjde podnikateli záloha vyšší, musí ji přirozeně zaplatit. Jestliže by mu vyšla nižší, je potřeba stejně platit alespoň zálohu ve stanovené minimální výši. A v neposlední řadě je přirozeně možné si požádat o snížení zálohy. To je možné pouze na hranici tohoto minima, pokud tedy minimální zálohy už platíte, není kam snižovat. Jedině v případě podnikání jakožto vedlejší činnosti lze od placení záloh upustit zcela.

Snížení záloh je na dobu určitou. Bude vám platit do toho okamžiku, než si podáte nový Přehled o příjmech a výdajích.

Zálohy na sociální pojištění a jejich snížení

Podnikatel si tedy zálohu nemůže snížit zcela libovolně. A nesmí to ani udělat sám, je potřeba si požádat, úřad totiž předpokládá, že vaše příjmy zůstávají stále stejné. Proto žádné kroky nepodnikne a aktivní musíte být vy.

V případě sociálního pojištění proběhne celý proces následovně: Konkrétně budete žádat o snížení měsíčního vyměřovacího základu. To můžete udělat tehdy, citujeme vyjádření zástupců ČSSZ, když váš průměrný příjem po odečtení výdajů připadající na jeden měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém je žádost podána, je alespoň o třetinu nižší než takový příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti za předchozí rok.

Záloha vám bude na vaši žádost snížena nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předcházel kalendářnímu měsíci, ve kterém bude nebo by měl být podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Prakticky to tak pro vás znamená, že žádost nemůžete podat v měsících únoru a březnu.

Vždy platí, že žádost podáváte písemně. Slouží k tomu formulář, který si přímo můžete stáhnout na webu ČSSZ. Jinak budete muset předložit příjmy z podnikatelské činnosti a výdaje, které jste vynaložili na jejich získání, zajištění a udržení, a to v období od 1. ledna kalendářního roku do měsíce, který předchází měsíci, ve kterém byla žádost podána.

Jestli bude vaší žádosti vyhověno, to se dozvíte do 30 dnů. Taková je zákonná lhůta na vyřešení vašeho požadavku. ČSSZ však v praxi většinou funguje rychleji a svoje rozhodnutí vám oznámí během několika dní od podání žádosti.

Zálohy na zdravotní pojištění a jejich snížení

V případě záloh na zdravotní pojištění je situace obdobná. S výší záloh nemůžete libovolně manipulovat, je nezbytné si požádat svou zdravotní pojišťovnu.

Opět k tomu potřebujete oficiální formulář. Ten si můžete stáhnout, případně v tištěné podobě převzít na pobočce příslušné instituce. Dále pro snížení záloh na zdravotním pojištění platí obdobné podmínky jako u sociálního pojištění.

Co se stane, když si o snížení nepožádáte

Pakliže se vám oproti loňskému roku propadly příjmy a vy si zapomenete požádat o snížení záloh, nemusíte se bát, že přijdete o peníze. Na pojistném budete mít za této situace přeplatek. Vyčíslený jej najdete v příštím Přehledu o příjmech a výdajích. A samozřejmě vám bude vrácen, případně může být též použit na úhradu měsíčních záloh na další období. Vhodnějším řešením situace však je si o snížení záloh včas požádat. Máte totiž šanci získat finanční prostředky, které můžete okamžitě vložit do podnikání.

4.5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here