Jak se počítají srážky ze mzdy při exekuci v roce 2019?

0

V první fázi exekuce dochází k obstavení účtu nebo ke srážkám ze mzdy. Teprve posléze může exekutor začít zabavovat i majetek. Jak vysoké jsou srážky ze mzdy, kolik musí dlužníkovi zbýt a proč?

 

Jak probíhá strhávání pohledávek v exekuci

 

Výše srážek se liší na základě toho, zda se jedná o tzv. přednostní pohledávky. To mohou být například pohledávky na výživném. Srážky se počítají z čisté mzdy. Při vypočítávání srážek se tak musí nejprve určit nezabavitelné minimum.

Tato suma se odečte od čisté mzdy. Výpočtem se dostaneme ke zbytku čisté mzdy. Jestliže činí tento zbytek méně 9 643 Kč, bude se dělit třemi. Jestliže dlužník nemá žádné přednostní pohledávky, srážka zůstane pouze třetinová. Zbylé dvě třetiny dlužníkovi zůstanou. U přednostních pohledávek jsou strženy dvě třetiny. Zbylá třetina dlužníkovi opět zůstává.

Pokud je zbytek po odečtení nezabavitelného minima vyšší než citovaných 9 643 Kč, postupuje se podobně. Co přesahuje tuto hranici, je dlužníkovi zabaveno rovnou. Zbylá částka se pak zabavuje opět na úrovni buď třetiny, případně dvou třetin podle toho, jestli má dlužník přednostní pohledávky.

 

Kolik dlužníkovi musí zůstat a proč

 

Dlužníkovi musí jkaždopádně zbýt částka rovná tzv. nezabavitelnému minimu. To se od ledna 2019 opět zvyšuje. Počítá se jako dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení. Životní minimum se na rozdíl od minima nezabavitelného nezvýšilo a stejně jako v loňském roce zůstává na hranici 3 410 Kč.

Jestliže dlužník pečuje o nezaopatřené děti, případně se do jeho nákladů počítá též vyživování manžela nebo manželky, částka, která mu musí zůstat, je vyšší. Za každou vyživovanou osobu se mu zvyšuje o čtvrtinu.

Jsou také příjmy, kterých se exekuce dotknout nemůže. Jsou to dávky sociální péče, příspěvek na bydlení, jednorázové dávky sociální podpory a pomoc v hmotné nouzi.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here