Jak žádat o rodičovskou a mateřskou dovolenou v roce 2019?

0

Narození potomka s sebou přináší kromě radostí také nemálo povinností. A budoucí rodiče čeká i jednání s úřady. Jak to bude vypadat s mateřskou a rodičovskou dovolenou v roce 2019?

K čemu je mateřská dovolená

Mateřská dovolená je vymezený čas, který je určen k péči o potomka. Toto období zároveň představuje překážku pro vykonávání zaměstnání. Proto také vzniká nárok na příspěvek od státu ve formě tzv. mateřské.

Na mateřskou žena nastupuje 6 až 8 týdnů před stanoveným termínem porodu. Pokud by došlo k předčasnému porodu, počítá se mateřská ode dne nástupu na mateřskou až do uplynutí 28 týdnů. Jestliže žena bude z mateřské čerpat kratší úsek než 6 týdnů, má nárok čerpat ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů.

Kdy mám nárok na peněžitou pomoc

Na peněžitou pomoc v mateřství má žena nárok za předpokladu, že byla 270 dnů před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěná, a to v uplynulých 2 letech. Není ale nutné, aby pojištění běželo souvisle.

Typicky to tak znamená, že byste měla být v době, kdy se chystáte nastoupit na mateřskou, zaměstnaná. Pokud tomu tak nebude, může vás ještě „zachránit“ lhůta 180 dnů, která od ukončení pracovního poměru může uplynout. Vám tak nárok na peněžitou pomoc v mateřství zůstane zachován.

Jestliže tyto podmínky nesplníte, rovnou si můžete nárokovat jiný příspěvek – tzv. rodičovskou. Na mateřskou může jít v 7 týdnech potomka také tatínek.

Jak se mateřská vypočítává

Výše peněžité pomoci v mateřství se počítá jako 70 % průměrného hrubého měsíčního příjmu za poslední rok. Ona průměrná výdělku ale podléhá tzv. redukční hranici.

Zjednodušeně to znamená, že podle průměrné výše denního výdělku se započítá pouze jeho určitá část. Hranice jsou pro rok 2019 stanoveny následovně:

  • do 1090 Kč – 100 %
  • nad 1090 Kč do 1635 Kč -60 %
  • nad 1635 do 3270 Kč – 30 %
  • nad 3270 Kč – nepřihlíží se

Žádost o mateřskou vystaví ženě před porodem gynekolog, následně je nutné ji odevzdat zaměstnavateli.

Co je rodičovská dovolená

Smyslem rodičovské dovolené je prohloubení péče o potomka. Z pohledu zaměstnání se jedná o překážku pro jeho výkon, proto náleží zaměstnanci rodičovský příspěvek jako určitá forma kompenzace. Zároveň je nepřítomnost o dítě pěčujícího zaměstnance v práci tímto způsobem oficiálně „omluvena“.

Kdo může nastoupit na rodičovskou dovolenou

Rodičovská dovolená už se netýká výhradně ženy, nastoupit na ni může také muž. V případě, že se pro to rodiče rozhodnou, dokonce na ni mohou nastoupit oba zároveň. V takovém případě mají ale nárok pouze na jeden příspěvek.

Rodičovskou dovolenou lze čerpat do 3 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek na ni není nijak pevně vázán a lze ho vyčerpat až do 4 let věku. Stejně jako se rodiče mohou střídat ve faktické péči o potomka, mohou se vystřídat i v pobírání příspěvku.

Výše rodičovského příspěvku a jeho čerpání

K plánovanému navýšení rodičovského příspěvku dojde nejspíš až v roce 2020, zatím je tak jeho výše stanovena na 220 tisíc korun na jedno dítě. Výše rodičovského příspěvku tak není žádným způsobem navázaná na předchozí příjem. Nemůžete si jej ale vybrat najednou, čerpání je možné výhradně postupně v měsíčních splátkách.

Pokud došlo k pobírání mateřské, platí, že maximální výše rodičovského příspěvku se rovná právě maximálně měsíční mateřské. Pokud byla mateřská nižší než 7 600 Kč, může si měsíčně v rámci rodičovského příspěvku rodič vyčerpat nejvýše oněch 7 600 Kč.

Jak si požádat o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek se podává na úřadě práce. Příslušný formulář je možné vyplnit v papírové podobě nebo online. Má-li rodič nárok na mateřskou, stačí, když si požádá až před jejím ukončením, tedy v době, kdy jsou dítěti cca 4 měsíce. Pakliže nemá, je nejlépe si požádat co nejdřív po porodu.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here