Jak zažádat o invalidní důchod?

0

Invalidní důchod slouží jako kompenzace vašeho příjmu za situace, že vám váš zdravotní stav nedovoluje nastoupit do zaměstnání v plném rozsahu nebo nemůžete vydělávat vůbec. Jaké jsou podmínky jeho získání a jak se klasifikují stupně invalidního důchodu?

Co je invalidní důchod

Invalidní důchod se vyplácí z nemocenského pojištění a jde o jeden z typů důchodů. Na důchod máte, velmi zjednodušeně řečeno, nárok, pokud jste plně nebo částečně invalidní a současně jste splnili potřebnou dobu pro pojištění.

Rozdělení na částečný a plný invalidní důchod bylo oficiálně k 1. 1. 2010 zrušeno, namísto něj se důchod klasifikuje na základě výše důchodu a stupně invalidity do takzvaných stupňů. Ty jsou celkem tři.

Komu může být přiznán a jak si zažádat

Pojištěnec tedy musí být invalidní, jinými slovy došlo u něj k poklesu jeho pracovní schopnosti. A to alespoň o 35 %. Požádat si o důchod můžete písemně, zákonná lhůta na vyřešení vašeho požadavku činí 90 dnů. Pokud vám bude zamítnut, lze proti tomuto rozhodnutí podat písemnou námitku. Nárok vám však ani po podání žádosti automaticky nevznikne. Musíte však splnit ještě i některé další podmínky.

Zároveň totiž platí, že by vám nemělo být více než 65 let nebo více, pokud je důchodový věk stanoven vyšší než 65 let. Rovněž máte nárok na invalidní důchod tehdy, pokud jste nesplnili podmínky nároku na starobní důchod. Oba druhy důchodu pobírat můžete jen tehdy, pokud byste byli invalidní vlivem nemoci či úrazu z povolání. Nesmíte také pobírat důchod starobní a ke dni vzniku invalidity současně dosáhnout důchodového věku, pokud by se ovšem opět nejednalo o invaliditu v důsledku nemoci z povolání nebo úrazu téhož druhu. Potřebujete taktéž mít potřebnou dobu pojištění, případně být invalidní důsledkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Potřebná doba pojištění znamená jednoduše to, kolik let musíte odpracovat, aby vám účast na důchodovém pojištění byla započítána. Konkrétně musíte splnit následující lhůty:

  • do 20 let méně než 1 rok
  • od 20 do 22 let 1 rok
  • od 22 let do 24 let 2 roky
  • od 24 let do 26 let 3 roky
  • od 26 let do 28 let 4 roky
  • nad 28 let 5 let

Výjimkou z této zásady je tzv. invalidita z mládí. Osoba ve třetím stupni, je-li invalidní již před osmnáctým rokem věku, mít odpracovanou potřebnou dobu pojištění nemusí.

Jak se důchod vypočítává

Výše základní výměry v roce 2018 byla stanovena na 2 700 Kč měsíčně. Důchod určujeme pomocí procentní sazby z tzv. výpočtového základu za každý po celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku. Procentuální sazba se liší dle stupně invalidity, a to následovně:

  • první stupeň 0,5 %
  • druhý stupeň 0,75 %
  • třetí stupeň 1,5 %

Kdo a jak o invalidním důchodu rozhoduje

Řešení této situace spadá do kompetence okresní správy sociálního zabezpečení, respektive jejích příslušných lékařů. Ti hodnotí zdravotní stav žadatele a z něj vyplývající stupeň invalidity, případně i jeho změnu. Rozhodovat by neměli dle vlastní vůle, k posuzování stavu pacienta mají tabulky, dva lékaři tudíž správně mají dojít ke shodnému výsledku. V praxi to tak ovšem ne vždy bývá a rozhodnutí často záleží na tom, na koho narazíte.

Teoreticky tak platí, že vám může být invalidní důchod i odebrán. Počítá se totiž, že u žadatele, kterému byl navržen třetí stupeň, došlo k poklesu pracovní schopnosti o 70 %. Pakliže by dotyčný začal na plný úvazek pracovat, jeho pracovní schopnost evidentně reálně nijak omezena není, k přiznání důchodu tak nejsou důvody. V praxi také může dojít k opětovnému posouzení a snížení stupně invalidity.

Oficiálně však nikde paradoxně omezení pro výši výdělku pro osoby s invalidním důchodem stanovena nejsou. Pokud se vám tedy stane, že je vám důchod snížen nebo odebrán a vy s rozhodnutím nesouhlasíte, bránit se můžete soudní cestou.

4.5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here