Jak zdanit příjmy z krátkodobých pronájmů např. přes Airbnb?

0

Nabízení nemovitosti prostřednictvím platformy Airbnb generuje příjem. A to v principu znamená, že na vás dopadá daňová povinnost. Jaká?

Airbnb pohledem finanční správy

Zjednodušeně řečeno: Finanční správa postavila ubytování přes Airbnb na úroveň jiných ubytovacích služeb, tedy hotelů, penzionů a dalších zařízení. Nejedná se tím pádem o pronájem, ten by se posuzoval jinak.

Praktický dopad má tato klasifikace zejména v jednom důležitém bodě: Pokud poskytujete ubytovací služby, předpokládá se, že podnikáte. To znamená, že vždy musíte mít, pozor, živnostenské oprávnění. Buď si jej zařídíte, případně si rozšíříte to stávající.

Daně a EET

Z poskytování ubytování přes Airbnb vám navíc plyne příjem, musíte ho tedy i řádně zdanit. Správně byste měli odvádět i sociální a zdravotní pojištění. Dále vás čeká platba daně z příjmu. Danit budete tedy vzhledem k výše uvedenému vždy jako příjem ze samostatně výdělečné činnosti a zahrnete si jej do daňového přiznání.

Výdaje si můžete uplatnit ve skutečné výši anebo paušálem. U nízkých nákladů se většinou vyplatí právě druhá možnost. V konkrétním případě zdanění příjmů z Airbnb si můžete uplatnit zdanění paušálem ve výši 60 %. V době, kdy ještě nebylo jasno, zda se skutečně o podnikání v tomto případě jedná, si někteří uplatňovali paušál ve výši 30 %, který je stanoven právě pro příjmy z pronájmu.

V případě, že by navíc vaše příjmy za uplynulých 12 měsíců překročily 1 000 000 Kč, museli byste se také registrovat jako plátce DPH. Rovněž je nutné pamatovat na náležitosti spojené s elektronickou evidencí tržeb.

Jaké jsou sankce

Co vám hrozí, pokud jste situaci podcenili? Očekávat můžete výzvu k podání řádného či dodatečného daňového přiznání. Za pozdně dodané daňové přiznání hrozí sankce. Úroky z prodlení odpovídají roční výši repo sazby stanovené ČNB navýšené o 14 %. Pokud se neregistrujete k DPH, dopadne na vás pokuta a obdobně se načítají i úroky z prodlení.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here