Jak zrušit nebo pozastavit živnost?

0

Jak zrušit nebo pozastavit živnost? aneb Když vám podnikání přerůstá přes hlavu

Jste časově vytížení a nezbývá vám volný čas na podnikání, vaše podnikatelské aktivity vás již nenaplňují či se vám jen v podnikání nedaří tak, jak jste si vysnili? V takovém případě rozhodně stojí za uvážení, zdali nesáhnout po přerušení či úplném zrušení živnosti.

Ovšem jak na to? Jakožto odpověď na tuto otázku jsme si pro vás na následujících řádcích připravili krátký návod popisující jednotlivé kroky, jež je potřeba učinit, aby došlo k oficiálnímu přerušení či zrušení vaší živnosti.

Přerušení živnosti

Pro dočasné přerušení živnosti není od roku 2010 nutno navštěvovat živnostenský úřad, ovšem pokud si chcete výrazně usnadnit práci, tak vězte, že jeho návštěva je jednoznačně ku prospěchu věci.

Bez návštěvy živnostenského úřadu

Pokud se ovšem rozhodnete živnostenský úřad nenavštívit, tak si vše potřebné budete muset zařídit sami. Mezi povinnosti, jež souvisí s přerušením živnosti patří nutnost tuto skutečnost nahlásit okresní správě sociálního zabezpečení a vaši zdravotní pojišťovně, a to nejpozději do 8 dnů od přerušení podnikání.

Rovněž tento fakt musíte nahlásit i na finanční úřad, a to nejpozději do 15 dnů.

V případě, že by nedošlo k obeznámení příslušných institucí, hrozila by vám pokuta za porušení oznamovací povinnosti ve výši 10 000 Kč.

 

S pomocí živnostenského úřadu

Pakliže budete řešit přerušení podnikání přímo s živnostenským úřadem, tak vám odpadne značné množství administrativních povinností, neboť živnostenský úřad vystupuje jakožto centrální registrační místo, ve kterém můžete všechny výše zmiňované instituce obeznámit skrze takzvaný změnový list.

Jedinou výjimku představuje nahlášení finančním úřadu, neboť to je potřeba provést zvlášť na speciálním formuláři nesoucím název Oznámení o změně registračních údajů, Žádost o zrušení registrace.

Vyplněné dokumenty lze podat buď písemně nebo elektronicky skrze Datovou schránku.

Zrušení živnosti 

Postup je v zásadě stejný jako, když živnost přerušujete, s tím rozdílem, že v tomto případě živnostenský úřad informovat musíte. Ovšem i zde tato interakce probíhá prostřednictvím změnového listu, díky němuž je pak následně o skutečnosti, že rušíte své podnikání automaticky vyrozuměna zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení.

Finanční úřad pak musíte, stejně jak je tomu při přerušení živnosti, informovat samostatně, jde to ale opět prostřednictvím výše zmiňovaného formuláře (Oznámení o změně registračních údajů, Žádost o zrušení registrace).

Mějte na mysli, že své podnikání musíte uzavřít i účetně – tedy vypořádat pohledávky, zásoby, dlouhodobý majetek a tak dále.

Rovněž nezapomeňte na povinnost podat daňového přiznání a přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu i za rok, ve kterém byla živnost přerušena.

5/5 - (3 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here