Kdy stát zaplatí zdravotní pojištění za nás?

0

Zdravotní pojištění je součástí tří pilířů sociálního zabezpečení. Tato daň slouží k úhradě zdravotní péče. Jak se platí, ve kterých případech si ji platíme sami a kdy ji za nás platí stát?

Ve kterých případech si musíme hradit zdravotní pojištění

Do tohoto segmentu patří dvě skupiny:

  • pojištěnec, tedy zaměstnanec v pracovním poměru, OSVČ nebo osoba bez zdanitelných příjmů
  • zaměstnavatel, který odvádí pojistné za zaměstnance

Kolik se platí

Z vyměřovacího základu se odvádí pojistné ve výši 13,5 %. Pod pojmem vyměřovací základ se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Zaměstnanec hradí 4,5 %, zbývající dvě třetiny neboli 9 % hradí zaměstnavatel. Minimální výše zálohy pro OSVČ činí v roce 2019 pak 2 208 Kč.

U zaměstnance probíhá platba zdravotního pojištění stržením ze mzdy.

Za koho platí pojištění stát

Stát hradí zdravotní pojištění dle § 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění, jestliže se jedná o:

  • nezaopatřené dítě
  • poživatele starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů
  • osobu na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive osobu pobírající peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek
  • uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce
  • osobu pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi nebo osobu s ní společně posuzovanou, a to za podmínky, že není podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost, není v evidenci uchazečů o zaměstnání ani poživatelem starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani poživatelem rodičovského příspěvku nebo nezaopatřené dítě
  • osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • osobu pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osobu pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
  • osobu celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here