Mateřská v roce 2018, na co máte nárok?

0

Oficiálně se tento typ podpory označuje jako peněžitá pomoc v mateřství, známá je však hlavně pod zjednodušeným termínem mateřská. K čemu slouží a za jakých podmínek ji lze čerpat?

 

Co je mateřská a kdy a na jak dlouho se na ni nastupuje

Mateřství se pokládá za překážku ve vykonávání zaměstnání. Proto matce náleží tento typ kompenzace za ušlou mzdu. Maminka tak nastupuje na tzv. mateřskou dovolenou, kdy je jí tato podpora vyplácena.

Začít využívat může žena oficiálně pomoc nejdříve 8 týdnů před porodem. Nejpozději je to pak možné 6 týdnů před plánovaným datem porodu. O termínu si můžete rozhodnout sama a tuto skutečnost je pak potřeba nahlásit na Českou správu sociálního zabezpečení. Jestliže to neuděláte, počínaje šestým týdnem začne mateřská běžet automaticky.

V případě, že porodí jedno dítě, může žena zůstat na mateřské až 28 týdnů, u dvojčat a vícerčat pak tato lhůta činí 37 týdnů. Jakmile oficiálně mateřská dovolená skončí, je možné na ni navázat takzvanou rodičovskou dovolenou. O tento příspěvek si žádáte na úřadu práce. A pozor, jak pro mateřskou, tak pro rodičovskou platí, že je nemusí čerpat jen žena, ale také otec dítěte, přestože otcové mohou na mateřskou nastoupit nejdříve 6 týdnů od porodu dítěte.

Příklad výpočtu mateřské v roce 2018

  • Průměrná hrubá měsíční mzda – 30 000 Kč
  • Denní vyměřovací základ (h.mzda x 12 /365) – 986,30 Kč
  • První redukční hranice (1000 Kč = 100%) – 986,30 Kč
  • Druhá redukční hranice (1000 Kč – 1499 Kč = 60%) – 0 Kč
  • Třetí redukční hranice (od 1499 do 2998 z 30 %) – 0 Kč
  • Redukovaný denní vyměřovací základ – 987 Kč
  • Mateřská za den (70% redukovaného denního vyměřovacího základu) – 691 Kč
  • Mateřská za měsíc (denní x 30dní) – 20 730 Kč
  • Peněžitá pomoc v mateřství celkem (mateřská za den x 196 dní) – 135 436 Kč

Jak se mateřská počítá?

Denní hrubý vyměřovací základ do 1 000 Kč se započítává do 100%, od částky 1 000 Kč – 1 499 Kč se započítává 60% a ve třetí redukční hranici 1 499 Kč – 2998 Kč se započítává 30%.

Pokud si spočítáte tyto redukční hodnoty, jejich součtem vám vyjde redukovaný denní vyměřovací základ a z něj 70% je denní mateřská.

Standardní podmínky čerpání mateřské v zaměstnání

K tomu, abyste však mohla mateřskou čerpat, musíte splnit podmínku potřebné účasti na pojištění, a to přímo v době nástupu na mateřskou. Nicméně žena podléhá ještě tzv. ochranné lhůtě, která trvá 180 dnů, není tedy překážkou, pokud jste pracovní poměr ukončila dříve.

Jinými slovy řečeno se pod účastí na pojištění rozumí to, že se musíte podílet na platbě konkrétně pojištění nemocenského. Problém to není v okamžiku, kdy jste zaměstnaná vzhledem k tomu, že potřebné odvody plynou ze mzdy a odvádí je za vás váš zaměstnavatel.

Mateřská se nestanovuje paušálně, vypočítává se z vaší hrubé mzdy a ovlivní ji rovněž počet narozených dětí. Peněžitou pomoc v mateřství počítáme vždy na kalendářní den.

Specifický případ mateřské u studentky a OSVČ

Otěhotní-li žena teprve v době studia, v tomto případě se samozřejmě vytrácí původní účel dorovnání mzdy a studentka nárok na peněžitou pomoc nemá. Stát za ni navíc nemocenské pojištění při škole nehradí, nesplňuje tedy ani již jednou předestřenou podmínku účasti na něm.

Školu, ať již střední nebo vysokou, lze ovšem v případě jejího úspěšného dokončení považovat za přípravu na budoucí povolání. Pokud tedy školu ukončíte a nastoupíte do zaměstnání, započítá se vám i doba studia do potřebné účasti na nemocenském pojištění. Dalším případem by pak byl ten, že studentka zároveň pracuje, pak má na peněžitou pomoc v mateřství běžně nárok. Musí být za poslední dva roky pojištěna alespoň po dobu 270 dnů.

Jako podnikatelka se tedy včas musíte rozhodnout, jestli si nemocenské pojištění sama začnete platit. Standardně se totiž jedná o ryze dobrovolnou záležitost. Jestliže se do placení nezapojíte, dostáváte se do obdobné situace jako výše charakterizovaná studentka, které žádný nárok na čerpání příspěvku nevznikl.

Mateřská a možnosti dalšího přivýdělku

Z toho samozřejmě vyplývá i skutečnost, že jako nejste oficiálně v době čerpání mateřské zaměstnaná, nemůžete vykonávat obdobně ani svou živnost. Nejste ale povinna ji formálně přerušit nebo snad ukončit na živnostenském úřadě, jestliže plánujete po mateřské dovolené plynule pokračovat. Jestliže navíc podnikatelskou činnost nevykonáváte přímo vy, ale vaši zaměstnanci, mohou tak činit dále i po dobu vaší mateřské.

Navíc si i v rámci mateřské smíte legální cestou přivydělat. Vždy musíte ale vykonávat tu činnost, než ze které se vám příspěvek vyplácí. Velmi jednoduše řečeno zaměstnankyně tedy po dobu mateřské může zahájit živnost, a naopak podnikatelka se po dobu čerpání mateřské může nechat zaměstnat.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here