Nemocenské pojištění se od 1. 7. 2019 změnilo. Jak a pro koho se změnila aktuální výše pojistného?

Jak se mění výše nemocenského pojištění a komu

Aktuální výše pojistného se k tomuto datu snížila, a to konkrétně o 0,2 %. sazba pojistného se shodně mění všem, tj. OSVČ, zaměstnavatelům a ke snížení došlo také u zahraničních zaměstnanců.

Sazby jsou tedy aktuálně následující:

  • pro zaměstnavatele nižší sazba 24,8 % (původně 25 %) z vyměřovacího základu a z toho snížená sazba 2,1 % (namísto původních 2,3 %) na nemocenské pojištění
  • u OSVČ nová sazba 2,1 % z vyměřovacího základu (původně 2,3 %), sazba důchodového pojištění OSVČ se nemění (tj. i nadále platí 29,2 % z vyměřovacího základu)
  • u zahraničního zaměstnance je atuální sazba pojistného na nemocenské pojištění 2,1 % (namísto původních 2,3 %) z vyměřovacího základu

Proč ke snížení došlo

Vliv na tuto skutečnost má definitivní zrušení tzv. karenční doby. Zaměstnavatelé budou tedy zaměstnancům proplácet náhradu mzdy či platu i během prvních tří dnů nemoci.

Sazby u OSVČ a zahraničních zaměstnanců

Zaměstnanců se tedy nová úprava žádným způsobem týkat nebude, pojistné za ně bude odvádět zaměstnavatel.

Zaměstnanci ze zahraničí a OSVČ, kteří si nemocenské pojištění platí dobrovolně, nejsou povinni již od července nastavovat upravenou výši záloh.

Jestliže mají maximální měsíční vyměřovací základ pro platbu pojistného vyšší než 6 000 Kč, z uhrazené platby pojistného v období od července 2019 pro dávku nemocenského pojištění se jim vypočítá vyšší vyměřovací základ než z předchozích plateb, a to právě s ohledem na výše citovanou nižší sazbu pojistného.

V případě, že by si jmenovaní nastavili platbu v minimální výši, mají díky této změně možnost si částku snížit, a to z 138 Kč na 126 Kč. Jestliže to neudělají a vyměřovací základ zůstane na částce 6 000 Kč, na počátku roku 2020 jim bude vyčíslen přeplatek.

5/5 - (3 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here