Podpora v nezaměstnanosti 2019

0

Podpora v nezaměstnanosti je určena všem, kteří přijdou o zaměstnání. Musejí ale splnit určité podmínky. Které a co se v této sféře mění v roce 2019?

Kdo může žádat o podporu v nezaměstnanosti

Účelem podpory je napomoci ke krátkodobému překlenutí doby, kdy nezaměstnaný nemá příjem, neboť nedostává žádnou mzdu. Podmínkou je, aby dotyčná osoba měla bydliště na území ČR. Současně, chcete-li podporu čerpat, je nutné, abyste se minimálně 12 měsíců účastnili sociálního pojištění, a to v uplynulých 2 letech.

Typicky to samozřejmě znamená, že musíte v uplynulých 2 letech pracovat. Účastni sociálního pojištění ovšem budete také na základě započítání tzv. náhradní doby zaměstnání, tedy například rodičovské dovolené. Také platí, že aby vám vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, nesmíte současně pobírat starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění.

A pozor, podpora není příspěvkem v nezaměstnanosti, jak se mnohdy mylně uvádí, tak se ta tato dávka fakticky nejmenuje.

Kde a jak si požádat

Zažádat byste si o podporu měli do 3 dnů poté, co v zaměstnání skončíte. Přijít musíte na příslušnou pobočku úřadu práce, která souvisí s vaším bydlištěm. Současně jste povinni si požádat o zprostředkování zaměstnání.

To učiníte na příslušném formuláři. Bez vyplnění tohoto tiskopisu na přiznání podpory nemáte nárok, pozor. Včasná registrace na úřadě práce vás také uchrání od nutnosti si platit po vlastní ose zdravotní pojištění. I když vám tak zaměstnavatel vyplatil odstupné a novou práci okamžitě nehledáte, na úřad byste zamířit měli.

Současně platí, že v případě vyplacení odstupného se podpora vyplácí až po uplynutí doby, která se stanoví podle počtu násobků průměrného měsíčního výdělku, z něhož se odvodila minimální výše odstupného.

Potřebné dokumenty při žádosti o podporu

 • občanský průkaz
 • doklad o ukončení pracovního poměru
 • zápočtový list od posledního zaměstnavatele
 • potvrzení o vyplacení odstupného
 • formuláře žádostí o podporu i o zprostředkování zaměstnání

Oba formuláře dostanete na úřadě v papírové podobě, případně si je můžete stáhnout v elektronické verzi na internetu. Digitalizovaná verze dokumentů je výhodnější v tom, že na internetu je zároveň dostupný vzor, který vám vysvětlí, jak tyto podklady vyplnit.

Jak se stanovuje doba podpory

Podpora navazuje na pracovní poměr nebo na náhradní dobu zaměstnání a je, jak už bylo řečeno, vyplácena pouze na určitý časově omezený úsek. Ten se liší podle věku následovně:

 • do 50 let až 5 měsíců
 • 50 až 55 let až 8 měsíců
 • nad 55 let až 11 měsíců

Jak se počítá aktuální výše podpory:

 • během prvních 2 měsíců se počítá 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku
 • v dalších 2 měsících 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku
 • v průběhu zbytku tzv. podpůrčí doby 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je pro rok 2019 počítána shodně jako loni coby 0,58násobek průměrné mzdy. V porovnání s rokem 2018 ale došlo ke zvýšení na 18 111 Kč. Jestliže se průměrná mzda doložit nedá a zaměstnanec sám na tomto faktu nenese vinu, vypočítá se podpora z obecně stanovené výše průměrné mzdy v České republice.

Podpora a přivýdělek

V současné době neexistuje možnost, jak by si zájemci mohli při pobírání podpory v nezaměstnanosti legálně přivydělat. Pakliže je uchazeč pouze evidován na úřadě práce a podporu nepobírá, má možnost se zapojit do tzv. nekolidujícího zaměstnání.

Kdo podporu nedostane

 • Mimo těch, kteří nesplňují podmínky stanovené v úvodu toho článku, nemají na podporu dále nárok také osoby, které:
 • v posledním půl roce ukončily pracovní poměr na popud zaměstnavatele kvůli hrubému porušení pracovní kázně (alkohol na pracovišti atd.)
 • pobírají podporu při rekvalifikaci
 • jsou ve vazbě
 • jsou v pracovním nebo služebním poměru, kdy měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (platí i pro práci na dohody)
2/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here