Nezaměstnanost

Slovo nezaměstnanost se v roce 2019 skloňuje velmi často. Jaká je současná situace a jak vypadala nezaměstnanost před 10 lety?

Co je nezaměstnanost

Nezaměstnanost je definována jako odchylka na trhu práce, kdy poptávka s volnými pracovními převyšuje nabídku. Určuje se v procentech.

Nezaměstnaní uchazeči jsou evidováni na úřadu práce. Jakožto kompenzaci za absenci příjmu má pak takový člověk nárok i na podporu v nezaměstnanosti, ale pouze po omezenou dobu. Za nezaměstnaného se nepovažuje ten, kdo si práci nehledá.

Aktuální situace a vývoj nezaměstnanosti mezi lety 2009 a 2019

Podle posledních dostupných údajů bylo v květnu 2019 bez práce 200 675 lidí, tedy 2,6 % obyvatel. Jde o čísla rekordně nízká, bez práce je nejméně lidí od roku 1997. V lednu tohoto roku hledalo pracovní uplatnění 245 057 osob, tedy 3,3 %.

Jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu, na konci roku 2009 naopak Česká republika procházela výrazným poklesem zaměstnanosti, dokonce nejvyšším od roku 1999. Vliv na tento fakt měla zejména ekonomická krize. V lednu 2009 tak míra nezaměstnanosti dosahovala 6,8 %. Nezaměstnanost se v průběhu roku ještě zvyšovala, bez práce bylo ve věkové skupině 15 až 64 let na konci tohoto roku 7,3 % lidí.

Nezaměstnanost tak v posledních deseti letech výrazně poklesla a její hodnoty se dostávají na čísla před ekonomickou krizí.

Co dělat, když přijdu o práci

Zaevidovat se na úřadu práce musíte především včas. Stihnout byste to měli do tří dnů od ukončení zaměstnání.

S sebou na úřad byste si měli vzít občanský průkaz či jiný obdobný doklad potvrzující vaši totožnost a trvalý pobyt. Potřebovat budete také doklad o ukončení pracovního poměru. Pokud je máte, tak i doklady o výkonu jiné výdělečné činnosti nebo o ukončené náhradní době. OSVČ by si měly přinést potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu.

Ohlídejte si navíc to, že vám zaměstnavatel dal zápočtový list, na něj máte nárok.

Jak se vyvíjela nezaměstnanost od roku 2005

ObdobíMíra nezam.Podíl nez. osob
Leden 20059,80%
Leden 20069,20%
Leden 20077,90%
Leden 20086,10%
Leden 20096,80%
Leden 20109,80%
Leden 20119,60%
Leden 20129,10%
Leden 20138,00%
Leden 20148,60%
Leden 20157,70%
Leden 20166,40%
Leden 20175,30%
Leden 20183,90%
Leden 20193,30%

Zdroj Mpsv.cz – Od roku 2013 se přešlo na nový ukazatel „Podíl nezaměstnaných osob, který ukazuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání a zohledňuje více ukazatelů.

5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here