Potřebuji interní účetní nebo stačí externí firma?

0

Kdo musí vést účetnictví?

Účetnictví je oblast, která je považovaná za obtěžující příp. nudnou záležitost. Což nemění nic na skutečnosti, že každá společnost neboli právnická osoba (např. akciová společnost nebo společnost s ručením omezením) má povinnost účetnictví vést. Stejná povinnost platí pro fyzické osoby (Osoby samostatně výdělečně činné), které překročily obrat 25.000.000 Kč za rok.

Výhody externě vedeného účetnictví.

Každá společnost tedy stojí před rozhodnutím, jakým způsobem zajistit správné vedení účetnictví. Je možné se rozhodnout pro externí společnost. Na trhu existuje mnoho společností, které nabízejí účetní služby. Mohou to být malé ryze české společnosti, ale i velké nadnárodní korporace. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv společnost poskytující účetní služby, výhodou by pro Vás měla být určitá záruka kvalitního a včasného zpracování účetnictví. Nemusíte řešit, zda je účetní nemocná nebo si chce vzít dovolenou. Tato starost Vám odpadá a leží na bedrech Vašeho dodavatele. Pokud má společnost spíše menší množství dokladů je velkou výhodou také skutečnost, že není potřeba vyplácet mzdu účetní, pro kterou nemáte práci na celý měsíc. U externího dodavatele budete platit dohodnutou paušální částku nebo částku, která se spočítá podle množství dokladů, které je potřeba zpracovat. V dnešním světě vyspělých technologií Vám odpadá také starost o to, jakým způsobem doklady předat. Naprostou většinu dokladů je možné posílat elektronickou cestou. Nespornou výhodou je také skutečnost, že Vaší starostí nebude hlídat účetní, zda se dostatečně věnuje svému vzdělávání. Předpisy v účetní, a zvláště v daňové oblasti se neustále mění a jednodenní školení se mohou pohybovat v řádech tisíců korun. Tato vydání je možné s externí společností ušetřit, protože i starost o vzdělávání účetní patří k povinnostem Vašeho dodavatele účetních služeb. Výhodou je i to, že se nemusíte obávat výpovědi účetní. Pokud účetní podá výpověď je starostí Vašeho dodavatele, aby zajistil adekvátní náhradu. Vás by výpověď účetní neměla žádným způsobem limitovat.

Výhody interní účetní

Pokud jsme se v předešlé části zaměřili na výhody externě zpracovávaného účetnictví, nyní je potřeba se podívat také na výhody interní účetní. Za jednu z hlavních výhod je pokládána přítomnost účetní přímo na pracovišti.  Můžete s ní vzniklé problémy, nejasnosti nebo požadavky vyřešit ihned na místě – tváří v tvář. A je zřejmé, že zde bude fungovat i lidská stránka věci. Někomu se lépe jedná s člověkem, kterého denně vídá a který je součástí kolektivu. Interní účetní zná celou společnost, všechny její procesy a je tak pro ni snadnější zachytit případný problém, který by mohl nastat. Pro zaměstnance je také snadněji dosažitelná. Účetní se zaměstnancem může na přímo řešit například hotovostní platby, platby kartou nebo třeba knihu jízd. Výhodou interní účetní je také skutečnost, že citlivá data zůstanou ve společnosti a nedostanou se mimo okruh firmy.

Finanční stránka věci

Finanční stránka je také velmi důležitá a v mnoha případech se dokonce jedná o nejdůležitější kritérium. V případě nákladů spojených se zpracováním účetnictví by se dalo zjednodušeně říci, že čím větší společnost, a tedy i účetnictví, tím větší pravděpodobnost, že pro Vás bude výhodnější najmout si vlastní účetní. Paušál, příp. částka spočítaná podle množství dokladů by byla natolik vysoká, že by předčila hrubou mzdu účetní včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Ale i pro střední podniky může být finančně výhodné zaměstnat účetní a to v případě, kdy by mezi její povinnosti nepatřilo pouze zpracování účetnictví. Mohla by se zabývat například také administrativou spojenou s chodem firmy. Mzda takového člověka by pak pravděpodobněbyla nižší než mzda administrativní pracovnice plus odměna, která by náležela dodavateli účetních služeb.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here