Příležitostný příjem – musím podat daňové přiznání?

0

Prodal jsem sousedům ovoce ze zahrádky – musím podat daňové přiznání?

Na tuto otázku není možné odpovědět jednoznačně ano nebo ne. Je zde však určitá možnost, že se placení daně z příjmu vyhnete. V zákoně o dani z příjmu je totiž možné nalézt paragraf, který mluví o tzv. příležitostném příjmu. Pokud si tedy představíme situaci, kdy jste zaměstnanec, nemáte živnostenské oprávnění pro prodej ovoce a pouze prodáte jablka, která jste si vypěstoval na zahradě, pak příjem z tohoto prodeje danit nemusíte, pokud tyto příjmy nepřesáhnout částku 30.000 Kč. Limit 30.000 Kč je velice důležitý, protože pokud by příjmy přesáhly tuto hranici, pak již povinnost zdanění máte.

Pronajal jsem v létě chatu – musím tyto příjmy zdanit?

Zde je obdobná situace, jako v prvním příkladě s jablky. Jako první je důležité spočítat, kolik Vaše příjmy činili za rok a pokud částka přesáhne 30.000 Kč, pak přiznání podat musíte a příjmy zdanit. Pokud jste však za pronájem dostali částku nižší, pak této příjem spadá to příjmů příležitostných a danit se nemusí.

Zákon o dani z příjmu

Pokud bychom si měli vyjmenovat všechny příjmy, které patří do příjmů příležitostných, pak kromě příležitostného pronájmu movitých věcí a příležitostné činnosti (s výjimkou činností, které sice provozujete příležitostně, ale máte na ně živnostenský list) patří do skupiny příležitostných příjmů zemědělská výroba, pokud ji neprovozujete jako podnikatel;  a pak také příjem včelaře, pokud měl během roku maximálně 60 včelstev; počítá se jako příležitostný příjem 500 Kč za jedno včelstvo.

Pozor na autorské příjmy

Za autorský příjem se považuje takový příjem, který je odměnou za literární, umělecká nebo vědecká díla. Tedy odměna za činnost, která je výsledkem tvůrčí činnosti. Autorské příjmy musíme zdanit vždy a to i v případě, že se jedná o příležitostný výdělek.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here