Příspěvek na domácí péči se v roce 2019 zvýší

0

Lidé, kteří si nejsou sami schopni poradit s těžkým onemocněním, následky úrazu či problémy přicházejícími s vyšším věkem, mohou získat pomoc od státu v podobě pravidelné finanční pomoci. Tato sociální dávka se nazývá příspěvek na péči a poskytuje se lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiných osob, nebo rodičům pečujícím o těžce nemocné dítě.

Příspěvek na péči je druh sociální dávky, která náleží osobám, které se na základě špatného zdravotního stavu ocitají v některém ze stupňů závislosti. Protože stupeň závislosti je v důsledku zdravotních omezení různý, je dávka poskytována v celkem 4 různých stupních, čím vyšší stupeň, tím nižší míra soběstačnosti a tím i vyšší příspěvek. Závislost tak je lehká (1), středně těžká (2), těžká (3) a úplná (4) a postižená osoba získává od svého rodinného příslušníka, jiné blízké osoby, ale i sociálních pracovníkům pomoc se základními fyzickými potřebami (stravováním, hygiena…), oblékáním, mobilitou, ale také s orientací, osobními aktivitami, návštěvami lékaře, nebo úklidem domácnosti.

O tom, zda je někdo závislý na pomoci a v jakém stupni rozhoduje posudkový lékař místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení na základě osobního šetření sociálních pracovníků v místě bydliště žadatele, případně v nemocnici či léčebně. Vyjadřuje se také praktický lékař žadatele. Pokud člověk nezvládne jen tři ze základních potřeb, za závislého se už považuje. O příspěvek může žádat jak občan České republiky, tak lidé s povolením k trvalému pobytu či úspěšní žadatelé o azyl. Z hlediska věku nelze podat žádost jménem dítěte mladšího 1 roku.

Od roku 2019 dochází ke zvýšení příspěvku ve III. a IV. stupni, ale jen pro osoby, které nejsou umístěny v některém ze sociálních zařízení. Podmínkou vyššího příspěvku tedy je domácí péče. Zákon zatím ještě musí schválit senát a podepsat prezident, ale předpokládá se, že by mohl platit pro IV. stupeň cca od března a pro III. stupeň od července 2019.

Srovnání výše příspěvku letos a v roce 2019

Výše příspěvku v Kč (2018) Výše příspěvku v Kč (2019)
Stupeň závislosti Věk 1 až 18 Věk 18+ Věk 1 až 18 Věk 18+
I. – lehká 3 300 880 3 300 880
II. – středně těžká 6 600 4 400 6 600 4 400
III. – těžká 9 900 8 800 13 900 12 800
IV. – úplná 13 200 13 200 19 200 19 200

 

Pokud rodiče pečují o dítě mladší než 18 let, které je ve III., nebo IV. stupni závislosti na péči, a příjem rodiny je nižší než dvojnásobek životního minima, mohou požádat navíc o další příspěvek ve výši 2 000 Kč měsíčně.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here