Příspěvek na živobytí 2019, komu je určen?

0

Příspěvek na živobytí patří mezi základní dávky v hmotné nouzi. Kdy a komu může být přiznán a co je k jeho získání potřeba?

Co je příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí patří do stejné kategorie dávek jako příspěvek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Tyto dávky mají za účel pomoci lidem v tak tíživé životní situaci, že jejich sociální a majetkové poměry jim neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na minimální úrovni. V praxi se tímto řeší nedostačující příjem.

Z příspěvku na živobytí by se měly pokrýt položky jako jídlo, oblečení nebo nákup hygienických potřeb. Proto se také mimo později zákonem vymezené cílové skupiny částečně vyplácí v poukázkách, aby nedocházelo k jeho zneužívání pro nákup zcela jiných věcí, zejména alkoholu či cigaret.

Kdo dostane příspěvek na živobytí

Vyplacen může být jednotlivcům i rodinám. A to za předpokladu, že se ocitnou v tzv. hmotné nouzi. K tomu, aby vám mohla být případně tato dávka přiznána, bude posuzováno jednak životní minimum a jednak se přihlédne také k příjmům tzv. společně posuzovaných osob. V potaz se bere čistý příjem za poslední tři měsíce, případně pouze za měsíc, jestliže mimořádně došlo k poklesu příjmů.

Do vašich příjmů se při posuzování nároku na tuto dávku už nezahrnují některé jiné dávky, například citovaný příspěvek na bydlení. Ale pozor, započítávat se budou třeba přídavky na dítě nebo alimenty.

Některou ze společně posuzovaných osob může úřad ze svého rozhodnutí také z tohoto okruhu vyjmout vzhledem k tomu, že v praxi je celá problematika poměrně komplikovaná a dochází k různým případům. Které osoby se do této kategorie započítávají, to je konkrétně stanoveno v zákoně o životním a existenčním minimu.

Logicky jsou to ty, které spolu sdílí tutéž domácnost a podílejí se na úhradě nákladů s ní spojených. Modelový příklad: Pokud tedy nepracujete, ale váš partner příjem má, pravděpodobně vám tato dávka přiznána nebude.

Kdo příspěvek na živobytí nedostane

Nárok na něj nemá jednak ten, jehož ekonomická situace nesplňuje výše citovaná kritéria, ale také ten, u koho je patrno, že neusiluje o zvýšení svého příjmu. Což znamená docela prostě primárně to, že byste měli být zaměstnaní, podnikat, případně alespoň být v evidenci úřadu práce, což poukazuje na skutečnost, že si práci aktivně hledáte. Smůlu budou mít i ti, kteří se o zaměstnání připravili vlastní vinou, protože o místo přišli kvůli hrubému porušení pracovní kázně.

Jak se příspěvek na živobytí počítá

Výše příspěvku se určuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem. Od příjmu se poté odečítají tzv. přiměřené náklady na bydlení. To jsou náklady na bydlení, které jsou maximálně do výše 30 % příjmu rodiny či jedince. V Praze se pak tento limit navyšuje na 35 %.

Kolik bude hodnota živobytí osoby, to se stanovuje individuálně. V základu budou úředníci brát v potaz hlavně aktuální existenční a životní minimum. Dále se ale také přihlíží k řadě kritérií. Hodnotí se, zda může dotyčná osoba začít pracovat a v jakém rozsahu, případně jak může pro zlepšení situace využít vlastnění majetek, například tím, že by jej prodala. Úřady tak bude například zajímat, zda vlastníte například osobní automobil a zda jej nutně potřebujete, případně byste ho mohli zpeněžit.

Na druhou stranu ale samozřejmě úředníci zohlední i to, zda máte vyšší životní náklady například z titulu svého zdravotního stavu. Potom může dostat adekvátně tomu vyšší příspěvek.

  • existenční minimum pro rok 2019: 2 200 Kč
  • životní minimum pro jednotlivce pro rok 2019: 3 410 Kč

Jak si podat žádost

Žádost se podává na příslušném formuláři na krajské pobočce úřadu práce. Konkrétní pobočka je dána místem trvalého pobytu žadatele.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here