Příspěvek na živobytí vám může pomoci ve finanční nouzi

0

Každý se jednou může dostat do situace, kdy je téměř nebo zcela bez příjmů a potřebuje pomoc od státu. Žádost o příspěvek na živobytí je možnost, jak získat finanční prostředky k uspokojení základních životních potřeb.

Kam se obrátit?

Žádost směrujte na Úřad práce ve vašem městě. Zda máte na dávku v hmotné nouzi nárok, závisí na výši vašich příjmů a příjmů zpravidla všech členů domácnosti. Pokud je zůstatek příjmů na základní životní potřeby celé rodiny po odečtu nákladů na bydlení nedostatečný, můžete o dávku požádat. Automatický však na ni nárok nemáte. Důležitá je snaha o řešení finanční situace, kterou musíte prokázat. Výše dávek závisí na aktuální výši životního a existenčního minima.

Životní minimum

Životní minimum je společensky přijatelná výše příjmů, která pokryje základní životní potřeby jednotlivce. Pro letošní rok jsou částky stanoveny takto:

  • Jednotlivec: 3410 Kč
  • První dospělý člen domácnosti: 3140 Kč
  • Druhý a další dospělý člen domácnosti: 2830 Kč
  • Dítě do 6 let: 1740 Kč
  • Dítě od 6 do 15 let: 2140 Kč
  • Dítě od 15 do 26 let: 2450 Kč

Máte-li partnera, který chodí do práce a vydělává dostatek peněz k uživení celé rodiny, s touto dávkou se rozlučte. Stejně tak nesmíte mít ve vlastnictví žádný hodnotný majetek ani peníze na bankovním či spořícím účtu. Příspěvek na živobytí skutečně slouží jen lidem, kteří momentálně ze svého příjmu ani majetku nejsou schopni uspokojit základní životní potřeby sebe a své rodiny.

Jak se výše příspěvku počítá?

Příspěvek na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi příjmem, od něhož jsou odečteny přiměřené náklady na bydlení, a živobytím osoby či rodiny.

Problém mají i lidé, kteří dluží min. tříměsíční výživné stanovené soudem. Těm náleží pouze existenční minimum, které činí 2200 Kč.

Pokud jste ztratili zaměstnání z důvodu hrubého porušení pracovní kázně v posledním půl roce, dávka vám bude taktéž přiřčena pouze ve výši existenčního minima.

Při určování výše dávky se přihlíží i ke zdravotnímu stavu žadatele a v případě zvýšených nároků na stravování vám může být dávka navýšena.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here