Rixo kontrola pojistných smluv

Svoje pojistné smlouvy byste si měli pravidelně kontrolovat. Proč a jak na to nejjednodušším způsobem?

Proč kontrolovat a aktualizovat pojistné smlouvy?

Kontrolovat pravidelně všechny svoje pojistné smlouvy se vám jednoduše vyplatí hlavně z finančního hlediska.

Pojišťovny totiž neustále přicházejí s novými a vylepšenými produkty. Značně proměnlivá je i cenotvorba. Za své peníze tak jednoduše můžete v čase trvání pojištění mnohdy získat mnohem lepší službu než v okamžiku, kdy jste si pojistku teprve sjednávali.

Neaktuální pojistná smlouva vám navíc nakonec nemusí být tak nápomocná, jak čekáte. Platí to například pro pojištění nemovitosti. Vzhledem k neustále rostoucím cenám nemovitostí byste v případě pojistné události mohli doplatit, a to téměř doslovně, na tzv. podpojištění svého domova. To znamená, že budete vlastní dům mít pojištěn na nižší sumu, než odpovídá jeho skutečné hodnotě. Výše vyplaceného pojistného plnění však v případě pojistné události rovněž bude kvůli tomu bude nižší.

Jak na kontrolu pojistných smluv s Rixo

Svoje pojistné smlouvy můžete mít snadno a zcela zdarma pod kontrolou díky srovnávači Rixo. Jak to funguje?

Stačí pojistnou smlouvu nahrát do srovnávače. Odborníci z Rixo se pak postarají o zbytek. Sami smlouvu s pomocí moderních technologií zkontrolují a ohodnotí. Aktuálnost pojistek známý internetový srovnávač vždy kontroluje v příslušném termínu před výročím smlouvy.

Podle současných statistik potřebuje vylepšení dokonce v průměru 7 z 10 smluv. Jak poznáte, co a proč je nutné vylepšit? K přehlednému vyhodnocení uživatelem slouží zejména tzv. Rixo Index, který vám přehledně ukáže, co lze na pojištění vylepšit. Rixo Index v rozmezí 6 až 8 značí průměrnou smlouvu, pod hodnotou 6 už hovoříme o smlouvě špatně nastavené.

V případě, že pojistku bude možné vylepšit, Rixo vám namodeluje i novou alternativu. Nové pojištění si pak můžete jednoduše sjednat online. Díky tomu dokážete ušetřit ročně až několik tisíc korun.