Rodičovská dovolená, od kdy bude vyšší o 80 000 Kč?

0

Rodiče malých dětí si na rodičovské dovolené polepší. Kdy a o kolik vzroste příspěvek?

Kdo a jak může čerpat rodičovský příspěvek

Jedná se o dávku státní sociální podpory. Rodičovský příspěvek čerpá ten, kdo pečuje o dítě do 4 let věku.

Rodičovská navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, nicméně pokud na tzv. mateřskou nárok nevznikl, může být čerpána hned, tedy v momentě, kdy se dítě narodí. Rodiče si mohou zvolit výši čerpání i délku příspěvku. Pro rok 2019 mohou maximálně vyčerpat částku 220 000 Kč.

Jak se rodičovský příspěvek navýší

K navýšení rodičovské dojde od 1. 1. 2020. Výše příspěvku stoupne ze současných 220 000 Kč na 300 000 Kč. V praxi by se tak na této dávce mělo rozdat o 8,6 miliardy korun navíc.

Kdo bude mít na vyšší rodičovskou nárok

Nárok budou mít ti, kterým se dítě narodí 1. 1. 2020 nebo po tomto datu. Stejně tak si budou moci příspěvek vyčerpat všichni ti, kterým se dítě narodilo dříve a ještě k 1. 1. 2020 celou částku nevyčerpali. Naopak ti, kteří příspěvek k datu zvýšení už vyčerpán budou mít, na navýšenou částku už nedosáhnou.

Kolik si budeme moci čerpat v rámci navýšení

I když budou moci rodiče, kteří již rodičovský příspěvek čerpají, dosáhnout na vyšší částku, ne každý reálně oněch 80 000 Kč zvládne získat. Proč?

Prakticky to znamená začít důkladně počítat. Výše příspěvku se odvíjí od tzv. vyměřovacího základu. Což určitě, že minimálně si rodiče měsíčně mohou vyčerpat 7600 Kč, maximálně pak 32 640 Kč. Čerpat můžou až do 4 let věku dítěte. Dál musíme vzít v úvahu fakt, že změnit si délku (a tím i výši čerpání rodičovské) můžeme každé tři měsíce.

Reálně tak někteří rodiče celých 80 000 Kč vyčerpat nestihnou, protože jim to měsíční limit výše čerpání jednoduše nedovolí. Celou částku si najednou vybrat nelze. Stihnout by tak i s minimální výší čerpání měli vybrat zvýšený příspěvek ti, jejichž dětem k 1. 1. 2020 ještě nebudou 3 roky.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here