Růst důchodů nekončí, na zvýšení se můžete těšit i v roce 2020

0

Každý rok by se měly důchody zvyšovat, a to alespoň o tu část, která odpovídá růstu cen. Vláda je však mnohem štědřejší a připravuje pro rok 2020 výraznější růst důchodů. Na více peněz se mohou těšit senioři, kteří pobírají v současné době vyšší penze. Zvýšení se bude vypočítávat procentuálně.

Připravované zvýšení důchodů

Projednávaný návrh na zvýšení důchodů se v poslanecké sněmovně setkal se souhlasem. V roce 2020 by se měla průměrná penze zvýšit asi o 900 korun. Připravované zvýšení nechystá pro všechny seniory stejnou částku. Více přidáno dostanou ti, jejichž penze jsou nyní nadprůměrné. Méně se bude přidávat seniorům s nižšími současnými důchody.

Podle dosud zveřejněných údajů by si senior s důchodem 6 000 korun polepšil o 550 korun, senior s důchodem 11 000 korun o 780 korun a senior s důchodem 20 000 korun dokonce o 1 200 korun.

Důchody rostou rychleji než ekonomika

Zvýšení důchodů v meziročním srovnání představuje více než 7 procent, zatímco růst ekonomiky, měřený růstem nominálního hrubého domácího produktu, pouze 4 procenta. Zvýšení důchodů tak může znamenat vyšší deficit státního rozpočtu.

V současné chvíli je průměrná výše penze 13 319 korun v roce 2020 by se měl průměr pohybovat okolo 14 200 korun. Na další rok je v plánu opětovné zvýšení, průměrná penze by mohla dosáhnout 15 000 korun.

Neshody ohledně zvyšování důchodů

Většina stran vyjádřila souhlasné stanovisko ke zvýšení důchodů. Neshody panují pouze okolo způsobu výpočtu konkrétního zvýšení. Objevují se návrhy, aby se zvýšení důchodů nevypočítávalo procentní sazbou, ale aby se přidávala všem seniorům stejná částka. Senioři, kteří během života přispívali do důchodového systému méně by pak dostali přidáno stejnou částku jako například ti, kteří během produktivního věku odváděli do důchodového systému dvojnásobek.

Současný návrh zohledňuje při výpočtu zvýšení zásluhovost. Proto dostávají více přidáno senioři s vyšší penzí.

I v příštím roce zůstane zachována částka 1 000 korun, kterou dostávají měsíčně senioři starší 85 let.

5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here