Matka samoživitelka

Se vzrůstajícím počtem rozvodů se stále více diskutuje o finanční situaci samoživitelek a samoživitelů. Pro tyto osoby sice neexistují žádné speciální státní příspěvky, ale kvůli nízkému příjmu jejich domácnosti snadněji dosahují na řadu sociálních příspěvků oproti úplným rodinám. Jaké příspěvky to jsou a jaká je jejich výše se můžete dozvědět v následujícím článku.

Porodné

Jedním z prvních příspěvků, který je možné uplatnit po narození dítěte, je porodné. Nárok na tento příspěvek vzniká pouze v případě, že příjem vaší domácnosti za poslední 3 měsíce před narozením dítěte nedosáhl více než 2,7 násobku životního minima – tj. 10 230 Kč.  Výše porodného dosahuje jednorázového příspěvku 13 tisíc pro první dítě a 10 tisíc pro druhé dítě. Při dalších porodech již nárok na porodné není.

Pokud s partnerem nežijete, ale je zapsán v rodném listě, musíte prokázat, že s vámi nejméně tři měsíce nesdílí domácnost. V opačném případě bude sociální správou posuzován i jeho měsíční příjem a vy tak nemusíte na porodné dosáhnout. To stejné platí i u ostatních příspěvků, které jsou podmíněny nízkým příjem domácnosti.

Peněžní pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek

Nejběžnějšími příspěvky nejen u samoživitelů je peněžní pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek – tedy „mateřská a rodičovská.

Nárok na vyplácení peněžní pomoci v mateřství máte, pokud jste v předchozích 2 letech před nástupem na mateřskou chodili alespoň 270 dní do zaměstnání anebo jste si po tuto dobu platili nemocenské pojištění. Tento příspěvek pobíráte po dobu 6 měsíců a jeho výši si můžete spočítat sami. Jedná se o 70 % průměrného výdělku přepočítaného dle koeficientu z výše vašeho denního výdělku.

  • při výdělku do 942 korun denně se počítá ze 100 procent vaší průměrné mzdy,
  • při výdělku od 942 do 1412 korun z  60 %,
  • při výdělku nad 1412 korun ze 30 %.

Rodičovský příspěvek je pak pro všechny jednotný a čítá 220 000 Kč na celou dobu rodičovské dovolené. Zvolit si však můžete délku čerpání a díky tomu ovlivnit měsíční výši příspěvku. Ta může činit maximálně 11 500 Kč. Délku pobírání příspěvku a tedy i jeho výši lze v průběhu pobírání příspěvku kdykoliv měnit a přizpůsobit se tak aktuální finanční situaci. Momentálně vláda jedná o navýšení rodičovského příspěvku na 300 000 Kč. Stále však není jasné, odkdy tento návrh začne platit, a zda bude možné jej čerpat i zpětně pro matky, které již rodičovský příspěvek pobírají.

Ošetřovné dítěte

Jako zaměstnanec máte nárok na ošetřovné dítěte ve věku do 10 let. Nejedná se však o klasický příspěvek, ale náhradu mzdy lidově zvanou jako „paragraf“, jehož smyslem je zajistit, aby dítě nebylo samo doma. Důvodem pro ošetřovné nemusí být pouze nemoc dítěte, ale také mimořádně zavřená škola či školka například v průběhu chřipkových prázdnin.

Takto je možné jako samoživitel setrvat s dítětem doma po dobu až 16 dnů. Což je výhodné oproti běžným 9 dnům, na které má nárok zaměstnanec, který vychovává dítě v páru.  Výše příspěvku se počítá podobně jako u mateřské – jedná se o 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Přídavky na děti

Péči o nezaopatřené děti ve věku do 15 let podporuje stát prostřednictvím příspěvků na dítě. Nezaopatřeným dítětem se v tomto smyslu rozumí dítě či mladistvý, který ještě nevykonává výdělečnou činnost.

Nároku dosahuje taková domácnost, která měla za kalendářní měsíc příjem pod 2,7 násobek životního minima. Pro rok 2019 je tedy limitem příjem pod 9 207 Kč. Při splněné této podmínky je přiznán příspěvek odstupňovaný dle věku nezaopatřeného dítěte:

  • 500 Kč pro děti do 6 let,
  • 610 Kč pro děti ve věku 6 až 15 let a
  • 700 Kč pro děti od 15 do 26 let.

V případě, že posuzovaná osoba má příjem z výdělečné činnosti nebo určitých dávek, má nárok na příspěvky vyšší o 300 Kč – tj. 800 Kč, 910 Kč a 1000 Kč.

Příspěvek a doplatek na bydlení

Příspěvek je možné dostat také na bydlení, a to nejen u nájmů, ale také pokud jste vlastník nemovitosti. Nárok na tuto dávku mají ti, u kterých 30 % z příjmu nestačí na pokrytí nákladů na bydlení. V Praze je tato míra stanovena na 35 %.

Pro případ, kdy ani s příspěvkem nedosahujete dostatečného příjmu, můžete zažádat ještě o doplatek na bydlení. Smyslem příspěvku je, aby vám i po zaplacení nákladů na bydlení zůstala dostatečná částka na živobytí.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here