Solus – seznam dlužníků k nahlédnutí

0

SOLUS je zájmovým sdružením právnických osob, jež svou činnost zahájilo v roce 1999. Jeho cílem je především bránit předlužování klientů, kteří se tímto pak dostávají do zcela neúnosné finanční situace.

Co znamená zápis v registru SOLUS

Proto vznikl i registr SOLUS, dnes asi nejznámější a nejčastěji používaný podobný soupis. Ten shromažďuje údaje o dlužnících, samozřejmě s ohledem na zachování jejich soukromí. S citlivými informacemi je zacházeno v souladu se zásadami ochrany takových údajů. Pro poskytovatele půjček jsou záznamy vodítkem ohledně toho, komu půjčit a komu nikoli, protože by řádné splácení již nezvládl.

Dá se říci, že každý si svoje hodnotící kritéria stanovuje individuálně. Pro některé tudíž zápis v SOLUS znamená, že žadatel je odmítnut. Používají jej bankovní instituce, nebankovní poskytovatelé, ale také například i mobilní operátoři. Může se vám stát, že neuspějete, když si například budete chtít vzít hypotéku.

Proč mám záznam v registru a jak docílit vymazání

Do registru se můžete dostat v okamžiku, kdy začnete mít dlouhodobé problémy se splácením svých závazků, případně se opozdíte, a to opakovaně. Tedy nezaplatíte alespoň dvakrát. K zápisu by ale neměly vést dluhy u žádné státní instituce. Vzhledem k tomu, že vás tak mohou záznamy poměrně značně poškodit, lze si požádat i o jejich vymazání. Klíčovým argumentem je, že se jedná o vaše dávné závazky, které už jste ovšem zvládli zdárně uhradit. Abyste věděli, jestli záznam máte, elektronicky nebo prostřednictvím sms si lze zažádat o výpis z rejstříku.

Na to, abyste mohli začít „s čistým štítem” máte plné právo. Nicméně je nutné počítat s tím, že vymazání bude trvat. A to dokonce až tři roky po uhrazení dlužné částky. Jestliže si o výmaz požádáte a nebude vám vyhověno, situaci je možné ještě řešit s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

SOLUS však provozuje dva druhy registrů. Ten již jmenovaný je tzv. negativní. Potom spravuje i registr pozitivní, jehož principem je naopak shromažďovat informace o těch, kteří svoje dluhy řádně splácí.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here