Vše, co potřebujete vědět o vdovském a vdoveckém důchodu

0

Ztráta životního partnera je pro každého těžkou životní zkouškou. Často však přináší nejen citové, ale také existenční problémy, protože příjem rodiny se radikálně sníží. Ne každý ví, že mu může alespoň částečně pomoci stát, a to ve formě pozůstalostního důchodu. Tato pomoc je ale určena jen manželským párům, na jiné formy soužití párů, ani na rozvedená manželství se nevztahuje.

Obdobně jako u starobního důchodu není ani důchod vdovský či vdovecký vypočten a zasílán vdově či vdovci automaticky, ale pozůstalá osoba o něj musí požádat. Jedinou výjimkou je situace, kdy k úmrtí došlo vinou pracovního úrazu. Ale ani při podání žádosti nemusí žadatel důchod získat. Aby mohl stát vdovský či vdovecký důchod vyplácet, musel už být zemřelý partner v době úmrtí starobním, popřípadě invalidním důchodcem, nebo alespoň mít na starobní či invalidní důchod nárok.

Nezbytnou podmínkou pro výplatu jakéhokoli důchodu je platba pojistného na důchodový účet, tzv. odpracované roky. Nárok na starobní důchod vzniká po 35 letech účasti na důchodovém pojištění. U invalidního důchodu se nutná doba pojištění liší dle věku. U osob mladších 20 let stačí být pojištěn i méně než 1 rok, od 20 do 22 let 1 rok. Dále se potřebná délka pojištění zvyšuje vždy o rok po dvou letech, tedy ve věku 22 až 24 let jsou to 2 roky, 24 až 26 let 3 roky, 26 až 28 let 4 roky a nad 28 let 5 let. Další hranicí je věk 38 let, kdy už musí mít žadatel odpracováno (a pojištěno) celkem 10 let kdykoli v průběhu posledních 20 let.

Důchod se standardně vyplácí jeden rok od smrti manžela/manželky. Protože vyřizování žádosti trvá až 90 dní, v odůvodněných případech i déle, je vdovský/vdovecký důchod vyplacen i zpětně od data úmrtí. Po uplynutí 1 roku lze důchod vyplácet jen výjimečně, pokud žadatel buď pečuje o nezaopatřené dítě, či dítě závislé na péči jiné osoby v II. až ve IV. stupni. Důvodem pro prodlouženou výplatu je i péče o rodiče žadatele, nebo zemřelého partnera ve společné domácnosti, je-li rodič závislý na péči jiné osoby ve II. až IV. stupni, případně je žadatel sám invalidní ve III. stupni. Poslední možností je, že žadatel dosáhl věku alespoň o 4 roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk žadatele nižší.

V případě souběhu s vlastním starobním či invalidním důchodem žadatele se vyplácí v plné výši jen ten důchod, který je vyšší, z druhého se vyplácí pouze polovina procentní výměry. Ta je jednou ze dvou součásti vdovského/vdoveckého důchodu a počítá se pro každého individuálně na základě odvedeného pojistného. Druhou je základní výměra, kterou tvoří 9 % průměrné mzdy v národním hospodářství.

Žádost se podává na Českou správu sociálního zabezpečení a je nutné k ní doložit oddací list, úmrtní list, občanský průkaz žadatele. Můžete být požádáni také o další doklady, například evidenční list zaměstnavatele v době úmrtí, doklad o studiu zesnulého, rodné listy dětí apod. Rozhodnutí ČSSZ zasílá doporučenou poštou ve výše uvedené lhůtě.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here