Využití a výše životního minima v roce 2019

0

Životní minimum je stanovená minimální částka, kterou by měl jednotlivec mít ke své obživě a dalším životním potřebám na úrovni důstojné. Jak se vypočítá, jaká je aktuální výše?

Co je životní minimum

Jde o finanční částku, která minimálně přísluší jednotlivci na zajištění živobytí. Tato hranice je stanovena v české legislativě, konkrétně ji určuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Kdy se využívá

Určující je tato částka pro posuzování tzv. hmotné nouze. Pokud se v ní osoba ocitne, má nárok na nejrůznější sociální dávky, například na příspěvek na živobytí. Do životního minima nejsou započítány náklady na bydlení. Na ty je možné získat doplatek.

Budete-li si o pomoc od státu kvůli své finanční situaci žádat, úřad jednoduše vezme v potaz vaše čisté příjmy (a to jak ty vaše, tak i u tzv. společně posuzovaných osob) a porovná je právě s hodnotami životního minima.

Jiný případ, kdy se prakticky používá hranice životního minima, je při exekuci, kdy se určuje, kolik musí být z příjmů zabaveno v rámci srážek a co už je částka, která má zbýt dlužníkovi na živobytí. Rovněž se k životnímu minimu přihlíží při počítání alimentů.

Co je existenční minimum

Existenční minimum v podstatě splňuje totožnou definici jako životní minimum s tím, že částka je stanovena jakožto suma umožňující přežití.

Výše životního a existenčního minima

Výše životního minima pro jednotlivce činí 3 410 Kč. Jestliže v domácnosti žije více osob, životní minima se sčítají a celková částka se tak posuzuje dohromady.

Výše životního minima na další osoby v domácnosti:

  • pro osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi: 2 830 Kč
  • pro nezaopatřené dítě ve věku:
    • do 6 let: 1 740 Kč
    • 6 až 15 let: 2 140 Kč
    • 15 až 26 let (nezaopatřené): 2 450 Kč

Výše existenčního minima je nyní stanovena na 2200 Kč. Pro všechny osoby je shodná, nijak se nerozlišuje.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here