Zrušení trvalého pobytu dlužníka

0

Vychovali jste je a dali jim všechno, aby se mohli osamostatnit, postavit na vlastní nohy a přesto to neudělají. Ano, řeč je o dětech, které už dávno dětmi nejsou. Může to být Váš syn, dcera, vnuk nebo vnučka. Z malých radostí jsou rázem velké starosti, výmluvy a lži. Doufáte, že se Vaše podezření nepotvrdí, ale všechny indicie svědčí o tom, že Váš vnuk dělá dluhy, které nesplácí. Zdá se, že se dokonce vyhýbá odpovědnosti. Ve schránce se Vám hromadí upomínky, které nikdo nepřebírá. Váš vnuk nad nimi mávne rukou se slovy, že to nemáte řešit, ale jak byste neměli. Trvalý pobyt má přeci u Vás.  Je otázkou času, kdy Vám na dveře zaklepe nebo zazvoní pracovník inkasní agentury, exekutor nebo policie ČR a to i když bude Váš vnuk bydlet na jiné adrese. Právě za Vašimi dveřmi se budou tvořit zástupy věřitelů, kteří se budou domáhat vrácení zapůjčených peněz.

Exekuce, policie, inkasní agentura

Exekutora a policii vpustit do bytu musíte, pakliže budete vyzváni, koho ovšem vpouštět do svého bytu nebo domu nemusíte, je pracovník inkasní agentury a to i kdyby Vám sliboval, že má pro Vás řešení, jak se vyhnout další nechtěné a neohlášené návštěvě. Nenechte se přesvědčit ani vmanipulovat do přebírání výzev, podepisování dokumentů typu „uznání dluhu“ nebo „převzetí dluhu“, ale především nic neplaťte. Nečekanou nikoliv výjimečnou návštěvou může být rovněž pracovník společnosti na oddlužení, který se může dožadovat vstupu do bytu za účelem soupisu majetku dlužníka.  07

Listovní tajemství

Dostanete-li se do takto nepříjemné situace vinou blízké osoby, rozhodně byste neměli rozlepovat psaní, která jsou této osobě adresována, neboť byste svým jednáním porušili listovní tajemství jakožto jedno ze základních lidských práv a svobod. O jakou společnost se jedná, zjistíte jednoduše z adresy odesílatele na obálce, kterou si můžete zadat do internetového vyhledávače a vyhledat. Poměrně rychle si tak ověříte, zda se jedná o inkasní agenturu.

Ochrana osobních údajů

Rodinní příslušnici obvykle postupují tak, že volají na inkasní agenturu nebo přímo věřiteli a dožadují se bližších informací k možné pohledávce, která by snad byla evidována na osobu blízkou. Ať už půjde o inkasní agenturu nebo věřitele samotného, nesmí Vám poskytnou bližší informace, protože by tím porušili zákon na ochranu osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) s výjimkou plné moci, na základě které byste mohli žádat o bližší informace k pohledávce vedené na rodinného příslušníka u konkrétního věřitele či inkasní agentury.

Vaše první kroky směřujte k vysvětlení si situace s osobou blízkou, dlužníkem z řad Vašich rodinných příslušníků. Žádejte, aby dostál svým závazkům a vzniklé dluhy okamžitě případně v co nejkratší době uhradil v plné výši, aby už více nedocházelo ke kontaktům Vaší osoby s exekutorem či inkasním pracovníkem, které jsou Vám nepříjemné.

Pokud se vzniklá situace i nadále nevyvíjí dle příslibu úhrady ze strany rodinného příslušníka, návštěvy na Vaší adrese neustávají, naopak se stupňují, případně pokud dlužník vytváří dluhy nové, můžete postupovat následovně:

  • podat oznámení na policii ČR
  • požádat poštu o zrušení dosílací adresy dlužníka
  • kontaktovat exekuční úřad / v případě exekuční obsílky na dlužníka
  • zrušit trvalý pobyt dlužníka

Zrušení trvalého pobytu dlužníka

O zrušení trvalého pobytu dlužníka žádejte prostřednictvím písemného návrhu na zrušení trvalého pobytu. Vzor návrhu zrušení trvalého pobytu je obvykle volně ke stažení na stránkách Obecního úřadu. Jako žadatel budete muset prokázat důvody pro zrušení trvalého pobytu, zánik práva k užívání objektu například neužíváním ze strany dlužníka, nepřebíráním pošty na adrese trvalého pobytu, nepřispíváním na nájem, služby a chod domácnosti. Neužívání můžete prokázat čestným prohlášením sousedů, kteří svým podpisem potvrdí, že se dotyčná osoba na dané adrese nevyskytuje. Přiložit rovněž můžete kopii žádosti o zrušení dosílací adresy dlužníka, kterou jste adresovali poště. Současně s tím bude na Vás jako na žadateli také povinnost doložit Vaše užívací právo k objektu. Až do této chvíle by zrušení trvalého pobytu probíhalo bez problémů, jste-li vlastníkem. Zrušení trvalého pobytu se komplikuje v případě, že nejste vlastníkem, ale pouze nájemcem. V takovém případě bude vhodné doložit rovněž souhlas majitele objektu se zrušením trvalého pobytu dlužníka. Máte-li dobré vztahy s pronajímatelem, jistě Vám nebude bránit a souhlas Vám poskytne. V okamžiku, kdy Vám majitel objektu souhlas nedá je velká pravděpodobnost, že Vaše žádost o zrušení trvalého pobytu bude zamítnuta. Ještě o něco komplikovanější bývá situace zrušení trvalého pobytu dlužníka v případech, kdy žadatel o zrušení vede soudní spor například s lidovým bytovým družstvem ve věci užívacího práva či převodu bytové jednotky do osobního vlastnictví. Nebude-li totiž LBD se, kterým je veden soudní spor souhlasit se zrušením trvalého pobytu, dojde opět k zamítnutí žádosti o zrušení trvalého pobytu a Vám nezbude nic jiného než vyčkat konce soudního řízení. Teprve po skončení soudního řízení můžete znovu zažádat o zrušení trvalého pobytu dlužníka a své užívací právo k objektu doložit rozhodnutím soudu. Ovšem v takovémto případě není neobvyklé, že soudní spory trvají roky vzhledem k možnosti odvolání se vůči rozhodnutí soudu.

Nenechte se odradit ani vtáhnout do finančních problémů dlužníka. Zrušení trvalého pobytu je mnohdy tím jediným, co dlužníka přiměje k tomu, aby svoji finanční situaci začal řešit.

3/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here