Zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 Kč, kdy to bude a jak je to doposud?

0

Pořídit si potomstvo znamená radost i starost. Podporu novopečených rodičů má zajistit řada příspěvků a jedním z nich je i ten rodičovský. Jak se bude aktuálně tato oblast měnit?

Co rodičovský příspěvek je

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká každému rodiči. Jedná se o dávku, kterou dostanete buď po vyčerpání mateřské nebo ihned po narození potomka. Rodičovský příspěvek na mateřskou navazuje tehdy, pokud máte nárok na to, abyste ji čerpali. Podmínkou pro získání peněžité pomoci v mateřství alias mateřské je účast na nemocenském pojištění v požadované délce.

Doba čerpání příspěvku v podstatě záleží na vůli samotných rodičů. Příspěvek se čerpá s měsíční frekvencí ve stanovených částkách. Maximální výše činí 2 640 Kč a minimální hranice výplaty je 50 Kč za měsíc. Rychlost čerpání je možné v průběhu pobírání měnit.

Aktuální výše rodičovského příspěvku činí 220 000 Kč na jedno dítě, přičemž se již několikátým rokem nijak nemění a shodně se ozývají hlasy, že takováto suma opravdu pro podporu rodin není dostačující. Pokud se narodí dvojčata nebo vícerčata, rodiče mohou dostat nyní 330 000 Kč. Zákonodárci se aktuálně dohodli na navýšení těchto sum. Ti, kdo se starají o dítě, by si mohli přilepšit až o 120 000 Kč.

Zisk navýšeného příspěvku má svá specifická pravidla. Automaticky na něj budou mít nárok ti, kteří ho v určené době, to znamená v lednu 2020, už budou pobírat. Jak to bude s těmi, kteří už budou mít příspěvek v této lhůtě vyčerpaný, to není v této fázi zcela jisté.

Jak si požádat o příspěvek

Zatím je v návrhu zakotveno, že pokud vaše nejmladší dítě ve stanovenou dobu ještě nepřekročilo věk čtyři roky, mohli byste si dodatečně požádat o dočerpání příspěvku.

Konkrétně by to znamenalo, že pro jedno dítě se bude jednat o částku 80 000 Kč, zatímco u více dětí se celková suma navyšuje na 120 000 Kč. U dvojčat a vícerčat je navýšení prozatím v jednání. Nejpravděpodobnější je, že částka se bude zvyšovat na jeden a půl násobek základní výše, to znamená, že by pak celková suma měla dosáhnout na 450 000 Kč. Ani to však zatím nelze tvrdit s určitostí.

Původně se rovněž počítalo s tím, že by se měl rodičovský příspěvek zvedat už v roce 2019. Upravená verze návrhu však s navyšováním počítá až od roku 2020. Podat si pro navýšení musíte novou žádost. Navýšením lze upravit částku, kterou čerpáte každý měsíc. Můžete si také příspěvek čerpat déle, limitem zůstávají čtvrté narozeniny vašeho potomka, a to vždy toho nejmladšího v rodině. Jednorázové dočerpání příspěvku možné není.

Co budete k žádosti potřebovat a kam jít

Vypravit se se žádostí musíte na úřad práce. K úspěšnému vyřízení budete potřebovat příslušný formulář. S sebou byste dále měli mít svůj občanský průkaz a rodný list svého dítěte. Kdy si pro příspěvek ideálně vyrazit?

Pokud jste čerpali již citovanou mateřskou, optimální je se na úřad zhruba v době, kdy jsou vašemu miminku čtyři měsíce. Rodičovský příspěvek navíc nesmí být vyšší než vaše mateřská. Za situace, že jste mateřskou předtím čerpali, si navíc můžete určit, za jak dlouho celkovou sumu příspěvku chcete vyčerpat. Pokud jste mateřskou předtím nečerpali, rodičovský příspěvek bude maximálně 7 600 Kč.

Co z příspěvku plyne pro rodiče

O rodičovský příspěvek nemusí žádat matka dítěte, ale navázat si jej na sebe může také otec. To je vhodné zejména pro případy, kdy matka chce dále studovat nebo pracovat a převážnou část péče o miminko na sebe přebírá muž. Z hlediska přivýdělku nebo návratu k předchozímu zaměstnání totiž nijak při příspěvku omezeni nejste.

Počítat musíte s omezením za situace, kdy svého potomka pošlete do předškolního zařízení. Dítě školku nebo jesle navštěvovat může, ale ne déle než 46 hodin v měsíci. Pokud byste tento limit překročili, o příspěvek můžete přijít.

Máte zkušenosti s rodičovským příspěvkem?

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here