Transparentní účty – kde a jak si je zřídit?

0

Lidé zpravidla nemají nejmenší důvod si transparentní účty zakládat. Stav osobního účtu je totiž zcela soukromou záležitostí a člověk není povinen kromě výjimečných případů nikomu oznamovat, kolik vydělává. Přesto však nastávají situace, kdy jsou transparentní účty zakládány, což má zpravidla své specifické důvody.

Kladem transparentních účtů je jejich průhlednost

Transparentní účty si obvykle pořizují hlavně nadace, církve, celá řada záchranných organizací, občanská sdružení i politické strany, když důvod jejich zřízení je na první pohled zřejmý. Veřejnost by měla být informována o výši těchto příjmů již jen z etického ohledu! Existence transparentního účtu pochopitelně zvyšuje i důvěryhodnost u potenciálních příznivců.

Transparentní účet má svá specifika

Zřizovatelé účtu bývají občas překvapeni, že transparentní účet není bankovním produktem sám o sobě, stejně tak není účtem, který se musí zařídit speciálně. Představuje součást běžného účtu, ale není nabízen každému. Nepatří také do portfolia služeb všech bank. Tato skutečnost má výhodu, že jde v podstatě o jakýsi doplněk, který zpravidla nebývá zpoplatněn. Jestliže člověk najde banku, jež průhlednost dovoluje, může ji požádat o zveřejnění na seznamu transparentních účtů, jež jsou na webu.

Transparentní účet není nijak nebezpečný

Při zřízení transparentního účtu nehrozí nebezpečí, že by jiní lidé mohli s penězi na účtu nějak disponovat. To je možné jen tehdy, když by se do internetového bankovnictví nějak nabourali, což je riziko, jež hrozí i u běžných účtů. Veškeré operace může provádět i nadále pouze vlastník účtu s tím rozdílem, že ostatním se zobrazuje číslo účtu s jeho názvem, zůstatek, výpis příchozích a odchozích transakcí, konkrétní částky a variabilní symboly, jméno člověka, od něhož peníze přišly, a někdy také popis transakce.

Jaké banky nabízejí transparentní účet:

  • Moneta Money Bank
  • Česká spořitelna
  • ČSOB
  • FIO banka
  • Komerční banka
  • Raiffeisenbank
  • Sberbank

Máte zkušenosti s transparentními účty?

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here