Zúčtování daně z příjmu – o co všechno si může zaměstnanec snížit svůj základ daně?

0

Co znamená zúčtování daně z příjmu?

Daň, která je zaměstnancům každý měsíc strhávána ze mzdy, je pouze záloha na daň z příjmu. Jednou za rok dojde k zúčtování a pro mnoho zaměstnanců to může znamenat vratku daně. K zúčtování daně dojde, pokud zaměstnanec požádá svého zaměstnavatele o zúčtování. K této žádosti musí dojít do 15. února a zaměstnanec má také povinnost na mzdovou účtárnu dodat veškeré potřebné dokumenty. Alternativou zúčtování daně je pokud si zaměstnanec zpracuje daňové přiznání sám, což ale pro spoustu zaměstnanců není povinné.

Dary

Mezi základní položky, o které si můžeme snížit základ daně, a tím docílit daňové vratky, patří poskytnuté dary – musí se jednat o dary, které jsou v souladu se zákonem 586/1992 Sb. (Zákon o daních z příjmů). § 15 zákona stanoví, že od základu daně, je možné odečíst dar, který ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Zároveň je také důležité, komu je dar věnován. Odečíst od základu daně lze dary poskytnuté např. kočičím a psím útulkům, domovům důchodců, dětským domovům atd. Je však potřeba si požádat jednotlivé instituce o vystavení potvrzení o darování. Mezi dary počítáme také darování krve, které je ohodnocené částkou 3.000 Kč.

Zaplacené úroky

Dále si od základu daně můžeme odečíst hodnotu úroků, které jsme za zdaňovací období zaplatili z úvěru ze stavebního spoření nebo úroků zaplacených z hypotéčního úvěru. Musí se však jednat o úvěr spojený s bytovými potřebami, tzn. např. koupě bytu, koupě nebo stavba domu, příp. také údržba bytu nebo domu. Potvrzení o zaplacených úrocích posílá banka, která nám úvěr poskytla.

Pojištění

Častou položkou, díky které zaměstnanec může očekávat vratku daně je také pojištění. Může se jednat buď o penzijní pojištění, nebo životní pojištění. Odečíst si lze v obou případech až 24.000 Kč. Jak penzijní pojištění, tak životní pojištění však musí splňovat podmínky Zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů říká, že jednou z podmínek pro životní pojištění je, že výplata plnění musí být v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Obdobné pravidlo platí pro penzijní připojištění.

Ostatní odečitatelné položky

Dále si zaměstnanec může odečíst od základu daně členské příspěvky zaplacené odborovým organizacím ve zdaňovacím období, maximálně si takto lze odčíst částku 3.000 Kč. Další možností, jak si snížit základ daně je odečíst si úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, nejvýše lze odečíst částku 10.000 Kč. Více si mohou odečíst osoby se zdravotním postižením (až 13.000 Kč) a osoby s těžším zdravotním postižením (až 15.000 Kč).

Sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 %. V některých případech se tedy může jednat o zajímavé částky, proto by se na možnosti, díky kterým si můžeme snížit základ daně, nemělo zapomínat. Mzdová účetní by měla zpracovat zúčtování daně nejpozději ve mzdách za březen. Případnou vratku najdeme vyčíslenou na naší výplatní pásce.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here