Nadměrné odpočty

Objem zadržených odpočtů DPH neustále klesá. Aktuálně jich je dokonce historicky nejméně. Čím je to způsobeno?

Co je odpočet DPH

Odpočet DPH je jednoduchý mechanismus, který dovoluje plátci daně, který se zároveň stane poplatníkem, odečíst si daň zaplacenou dodavateli. Odpočet tedy vzniká za ty nákupy, které jsou zároveň výdajem.

Uplatněním odpočtu posléze dochází ke snižování nákladů. V rámci daňového přiznání to bude znamenat nižší odvod DPH finančnímu úřadu.

Jaká je stávající výše odpočtů

V letošním roce činí celkový objem zadržených odpočtů 1,2 miliardy korun. Ještě v roce 2014 to přitom bylo dokonce 17 miliard korun. Loni pak řádově činil zadržený odpočet dokonce několik miliard měsíčně.

Stávající pokles je způsoben primárně efektivními kontrolami, které finanční správa cílí na plátce DPH. Především se na celkové situaci podílí zavedení kontrolního hlášení a analytické a metodické práce, které na něj navazují.

Proč k zadržování odpočtů dochází

K tomu zadržet odpočet má finanční správa pravomoc, jestliže má podezření na to, že odpočet nebyl oprávněný. Finanční správa by však zároveň měla zadržovat pouze spornou část odpočtu. Rozhodl o tom Ústavní soud.

Stále se totiž množí případy, kdy firmy podávají žaloby na postup finanční správy. Soud potvrdil, že samo zadržení odpočtu zcela jistě je dotčením vlastnického práva dotyčného subjektu. Finanční správa by tak měla postupovat v souladu se zákonem.

Sama finanční správa se však ve svých vyjádřeních naopak odvolává na to, že stávající legislativa jí neumožňuje postupovat jinak a tu část odpočtu, kterou za spornou považovat nelze, vracet.

Se samotnými podnikateli se tak dostává do sporu, neboť ti její rozhodnutí dále napadají. V konečném důsledku totiž kvůli jednomu spornému odpočtu může být zadržen odpočet v celkové sumě i několika milionů korun. A podnikatelé tyto prostředky často nutně potřebují.

Průběžné stavy zadržených nadměrných odpočtů DPH (v Kč)

Zdroj: Financnisprava.cz, Průběžné stavy zadržených nadměrných odpočtů.
Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here