Poplatky spojené se studiem na vysoké škole

0

Ačkoli je studium na vysoké škole většinou bezplatné (alespoň z hlediska poplatků škole), existuje hned několik výjimek, kdy tomu tak není. Naopak – setkat se můžete hned s několika různými poplatky.

Za co budete platit? To určuje zákon

Poplatky spojené se studiem si neurčuje škola, ale jsou uvedeny v zákoně – konkrétně v zákoně o vysokých školách (111/1998 Sb.), v § 58. Tam najdete popis všech poplatků i způsob, jakým se vyměřují.

S prvním poplatkem se setkáte už u přijímaček

Škole budete muset poprvé zaplatit ještě před tím, než vůbec začnete studovat. Poplatek za přijímací řízení má různou výši, většinou dosahuje výše několika stokorun. Zaplatit ho samozřejmě budete muset, ať jste následně ke studiu přijati, či nikoli.

Poplatky za delší studium

Tento poplatek se vás bude týkat až v případě, že překročíte standardní dobu studia navýšenou o 1 rok. V případě bakalářského studia se tedy jedná o 4 roky, v případě magisterského o 3 roky. U tohoto poplatku se zpravidla započítává i doba předchozího neúspěšného studia.

A jaká je výše? Ta je vždy individuální dle konkrétní univerzity. Například na Masarykově univerzitě začíná poplatek za delší studium v akademickém roce 2019/2020 na 18 000 Kč za započatých 6 měsíců, tento poplatek se také postupně zvyšuje. S podobnou výší se lze setkat i v případě Univerzity Palackého v Olomouci.

Studenti VŠE, tedy Vysoké školy ekonomické v Praze zaplatí v tomto akademickém roce ještě více – poplatek začíná na 21 000 Kč a opět se poplatek postupně navyšuje.

Poplatek za studium v cizím jazyce

Rozhodli jste se studovat v cizím jazyce? Jistě se díky tomu zlepšíte v cizím jazyce, bohužel je však i takové studium spojeno s poplatkem.

A s jakou částkou počítat? Například na Univerzitě Palackého můžete zaplatit až 11 800 € za akademický rok.

Poplatek za další studium? Dnes již minulostí!

Studenti, kteří absolvovali studium před pár lety, si možná vybavují poplatek za další studium. S tímto poplatkem jste se mohli setkat například v případě, že jste úspěšně absolvovali bakalářské studium a rozhodli jste se pustit do studia dalšího, opět bakalářského studia. Tento poplatek však byl novelou zákona zrušen.

Nutno zmínit, že výše poplatků se může s průběhem času měnit – vždy si proto aktuální výši poplatku ověřte například na webových stránkách dané univerzity.

4.7/5 - (3 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here