Cizinci a jejich účast na zdravotním pojištění v ČR

0

Podle zákona, který v České republice platí o zdravotním pojištění, musí mít pojištění každá osoba, která má trvalé bydliště hlášené na území České republiky. Pokud není vaše trvalé bydliště na území České republiky, a chcete zde zůstat, měli byste vědět, že pojištění je nezbytné pro získání víza a již zmiňovaného trvalého pobytu. Zdravotní pojištění zajišťuje ošetření v případě úrazu nebo jiného zdravotní komplikace.

Jak je možné získat pojištění bez trvalého pobytu

 • Cizinci jsou na území naší republiky převážně za účelem pracovní příležitosti. Je-li tedy trvalý pobyt zaměstnavatele nebo sídlo jeho společnosti na území České republiky, pak cizinec jako zaměstnanec je součástí veřejného zdravotního pojištění. Jsou-li splněny tyto podmínky, je váš zaměstnavatel povinný každého zaměstnance nahlásit na příslušnou pojišťovnu, která vystaví zdravotní průkaz – zelené barvy. Je vždy nutné nahlásit nejen začátek pojištění, ale také jeho ukončení.
 • Zdravotní pojištění je také možné získat jako nezaopatřený člen rodiny, ve které je někdo součástí systému veřejného zdravotního pojištění.
 • Pokud jste občanem státu, se kterým má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Pojištění je součástí smlouvy.

Druhy zdravotního pojištění pro cizince

 • Základní pojištění – pojištění slouží pro účely neodkladné zdravotní péče. Součástí jsou tedy výlohy pro akutní ošetření. Sjednáno je na kratší dobu než 3 měsíce. Je tedy jen pro kratší pobyt na území ČR. Ošetřit vás musí v každém zdravotním středisku.
 • Komplexní zdravotní pojištění – pojištění zahrnuje větší limity plnění, než zřízení základního pojištění. Pokud chcete v zemi zůstat delší dobu, pak je nezbytnou součástí pobytu. Kromě pravidelných prohlídek zahrnuje i akutnější případy ošetření a stomatologii.
 • Péče o těhotné ženy – pokud je cizinka těhotná a chce se připojistit, musí mít komplexní pojištění a navíc těhotenské připojištění. O ženy bude postaráno stejně jako o ženy, které v ČR bydlí. Je tedy poskytnuta plná péče v průběhu těhotenství, během porodu a také následná péče a kontrola po porodu.
 • Pojištění pro studenty – abyste mohli mít toto pojištění, musíte splňovat věk od 15 – 26 let. Pokud jede student do ČR například na výměnný pobyt do 3 měsíců, postačí základní pojištění. Je-li pobyt delší, sjednejte si komplexní zdravotní pojištění, ve kterém bude studentům poskytnuto mnoho výhod.
 • Pojištění pro seniory – u seniorů bývají různé výhody avšak i nevýhody. Stejně jako ostatní lidé si mohou vybrat, jaký druh pojištění chtějí. Pokud jim stačí základní nebo chtějí komplexní, bude jim však poskytnuta řada výhod. Nevýhodou může být, že pojišťovna může odmítnout osoby, které trpí dlouhodobou a vážnou nemocí.

Co ovlivňuje cenu pojištění

 • výběr zda základní nebo komplexní pojištění
 • věk pojišťované osoby
 • doba pojištění
 • zda-li pojišťujete pouze sebe nebo celou rodinu
 • rozhoduje také zdravotní stav (například u seniorů)

Jaká pojišťovna zajišťuje pojištění

 • VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
 • UNIQA
 • Slavia pojišťovna
Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here