Co je to úvěrový rámec?

0

Úvěrový rámec stanovuje maximální výši úvěru, kterou může klient u dané banky čerpat. Neboli se klient stanovením úvěrového rámce sám rozhodne, kolik peněz chce mít k dispozici. Tento limit však nemusí být fixní, lze ho variabilně měnit jak směrem nahoru, tak i dolů.

Co je úvěrový rámec

Změny jsou možné u produktu v rámci jedné smlouvy. Prakticky si to můžeme představit například na kreditní kartě a úpravě částky, kterou lze nejvýše čerpat. Postupem času si můžeme svůj úvěrový rámec navýšit, proto z ní můžeme čerpat více peněz. Svůj úvěrový rámec mají stanoveny nejen zmiňované kreditní karty, ale i všechny krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé úvěry.

Jeho výši vám na požádání sdělí banka, ale taktéž by tato informace měla být zanesena ve smlouvě. Jestli ke změně banka bude svolná, to záleží především na vaší bonitě. Někdy se proto setkáte i s termínem aktuální úvěrový rámec, což je ten, který si vzhledem ke své stávající situaci můžete dovolit.

Jak ho čerpat

Čerpat celou částku je možné, nicméně se to spíše nedoporučuje. Banka si vás může zařadit mezi potenciálně problémovou klientelu a později se může zdráhat vám půjčit. Dáváte tak totiž najevo, že prostředků se vám spíše nedostává.

Ještě je navíc nutné si uvědomit, že z vyčerpané částky se vždy samozřejmě platí úrok. U úvěrů se z úvěrového rámce taktéž odvozuje výše pravidelné, zpravidla každoměsíční, splátky.

Jak úvěrový rámec měnit

O zvýšení či snížení lze požádat buď osobně na pobočce, případně prostřednictvím internetového bankovnictví. U některých bank budou schopni tento požadavek splnit i na základě žádosti telefonické.

Pro vás jako klienta se v příkladu zmiňované karty měnit nebude nic. Karta vám zůstane totožná, neuzavře se nová smlouva, jen se samozřejmě změní příslušná pasáž ve smlouvě stávající.

Pozor, na změny rámce nemáte automatický nárok, takže bude záležet na bance, jaký postoj k tomu zaujme. Většinou musíte proto dokládat svůj příjem.

5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here