Exekutorská komora České republiky (EKČR), co má na starosti?

1

Možná už jste se se zkratkou EKČR setkali nebo ne? Je to zkratka pro exekutorskou komoru České republiky, která sídlí v Praze a zřídil ji zákon č. 120/2001 Sb. Zajímat byste se o ni mohli nejen v případě, že vám hrozí exekuce, ale i v mnoha dalších a mnohem běžnějších případech. Třeba můžete pomocí informací získaných od EK předcházet rizikům. Co má Exekutorská komora ČR na starosti?

Z jakých orgánů je Exekutorská komora sestavena?

Exekutorská komora České republiky je organizace, která pod sebou sdružuje všechny soudní exekutory. Jejich členství v komoře není dobrovolné, nýbrž jej mají ze zákona nařízené. Soudní exekutor se jejím členem stává v okamžiku, kdy je jmenován. Exekutorská komora České republiky je právnická osoba, jejímž statutárním orgánem je prezident EK. Mezi orgány Exekutorské komory patří:

 • prezidium – v čele má aktuálně prezidentku, dále se prezidium skládá z viceprezidenta a dalších členů prezidia,
 • náhradníci prezidia,
 • revizní komise – skládá se z předsedy, místopředsedy a jejich členů,
 • kontrolní komise – skládá se také z předsedy, místopředsedy a jejich členů,
 • kárná komise,
 • zkušební komise,
 • právní a legislativní komise,
 • vzdělávací komise,
 • mediální komise,
 • IT komise,
 • a mezinárodní komise.

Co je Centrální evidence exekucí (CEE)?

Kromě toho, že Exekutorská komora pod sebou sdružuje všechny soudní exekutory a vykonává činnosti s tím spojené, také vede a spravuje Centrální evidenci exekucí (CEE). Ta podává informace o jednotlivých exekučních řízeních a jejich aktuálním stavu. Lze z ní zjistit například to, který soudní exekutor má danou exekuci na starosti, kdy byla nařízena a na jaký konkrétní subjekt byla nařízena.

K tomu, abyste mohli do centrální evidence nahlédnout potřebujete výpis z CEE. Ten lze získat více způsoby – buď na webu www.ceecr.cz, osobně v sídle EK ČR v Praze nebo v Brně nebo na pobočce České pošty s Czech POINTem. Výpis je zpoplatněn. Cena jedné strany výpisu, kterou pořídíte v sídle komory nebo na poště je 50 Kč. Nahlédnout však do výpisu můžete i elektronicky, pak zaplatíte jednorázově 60 Kč.

Výpis z CEE se vám bude hodit v mnoha případech. Třeba, když budete kupovat dům, přijímat byt či pořizovat auto. Z výpisu získáte informace, zda na danou věc není uvalena exekuce. Hodit se vám bude i v případě, že si po krátkodobé známosti berete partnera a neznáte jeho finanční situaci.

Rate this post

1 komentář

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here