Jak je to s čerpáním neplaceného volna v roce 2019?

0

Občas se dostaneme do situace, kdy potřebujeme volno i mimo svou dovolenou. Buďto na něj máme nárok ze zákona anebo je pro nás prostě akutní. Kdy a z jakých důvodů můžeme čerpat neplacené volno a na co bychom měli dávat pozor?

Využití přerušení pravidelné docházky práce neboli neplaceného volna vám nesmí zaměstnavatel nikdy nařídit. Nese s sebou, jako vše, svá pravidla a podmínky, které však neupravuje zákoník práce. Jsou ovšem situace, kdy na poskytnutí neplaceného volna ze zákona máte vyloženě právo.

Důležité osobní překážky v práci

V zákoníku práce se rozlišuje okruh důležitých osobních překážek v práci, které by měly být krátkodobé. Jedná se především o tyto situace:

 • Návštěva jiného zdravotnického zařízení než nejbližšího (k bydlišti nebo pracovišti) – Zaměstnanec dostane náhradu mzdy na dobu nezbytně nutnou, která by odpovídala době, jakoby byl zaměstnanec ošetřen v nejbližším zdravotnickém zařízení. Delší doba je považována za neplacené volno. 
 • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
 • Narození dítěte – Poskytnutí pracovního volna na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy při porodu manželky (družky). 
 • Svatba – Volno bude poskytnuto zaměstnanci na dva dny, přičemž jeden ze dnů musí být využit k účasti na svatebním obřadu. Náhradu vašeho platu dostanete pouze za jeden den. V případě svatby rodiče máte také nárok na jeden den neplaceného volna. 
 • Přestěhování – Nárok na neplacené volno nejvýše na dva dny při stěhování zaměstnance do vlastního bytového zařízení. 
 • Hledání nového zaměstnaní – Zákoník práce umožňuje využít nejvýše jednoho půldne v týdnu po dobu výpovědní lhůty. 
 • Překážky z důvodu obecného zájmu

Ve všech výše zmíněných případech musíte doložit potvrzení, že se opravdu jedná o danou překážku v práci. Obecným zájmem se chápou především výkony veřejných funkcí nebo třeba vykonání občanských povinností (soud, živelné pohromy,…)

I přesto jsou situace, kdy nárok vyplývá z veřejného zájmu, ale v práci vám volno mohou zamítnout. Jedná se třeba o:

 • dobrovolné činnosti,
 • lektorské činnosti,
 • činnost vychovatele nebo vedoucího na táboře, apod.

Soukromé důvody – nutnost dohody

Nezáleží na tom, zdali se má jednat o krátkodobé či dlouhodobé volno, vždy musíte mít udělený souhlas vaším zaměstnavatelem, samozřejmě písemný. Neplaceného volna se využívá ve chvílích, kdy už vám nezbyla žádná dovolená, ale vy potřebujete pár dní volna.

Mezi nejčastější důvody patří:

 • dlouhodobější cestování nebo pobyt v zahraničí,
 • osobní a rodinné důvody,
 • péče o dítě starší než 3 roky.

Takové volno vám zaměstnavatel může i nemusí dovolit. Vzhledem k tomu, že zákoník práce pojem „neplacené volno“ v praxi nezná, je takové rozhodnutí opravdu jen na vašem nadřízeném. Už jenom z toho důvodu je potřeba brát zřetel na písemnou domluvu, abyste se v případě nesrovnalostí měli čím bránit. A to platí pro obě strany. 

Písemná dohoda by měla obsahovat tyto náležitosti: 

 • obě smluvní strany,
 • místo a datum sjednání,
 • dobu, kdy budete neplacené volno využívat,
 • případně stanovení úhrady zdravotního pojištění.

Nezapomínejte však, že se neplacené volno nepočítá jako ochranná lhůta. Znamená to tedy, že i když vám zaměstnavatel s písemným souhlasem udělí neplacené volno, stejně tak vám v době vaší nepřítomnosti může zpracovat výpověď.

Jak je to se zdravotním pojištěním?

Ve chvílích neplaceného volna za vás zaměstnavatel neodvádí zdravotní pojištění, také vám nejsou strhávány žádné daně. Pokud se se zaměstnavatelem nedomluvíte jinak, je placení na vás. Výjimkou jsou pouze matky, které po skončení rodičovské dovolené zůstanou na neplaceném volnu. Musí však pečovat o dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let.

Pokud budete čerpat pár dní, mohl by vám po domluvě zaměstnavatel strhnout zdravotní pojištění z platu. V případě čerpání celého měsíce si musíte sami zaplatit minimální vyměřovací základ.

5/5 - (2 votes)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here