Jak podat výpověď v roce 2019?

0

Písemně!

Rozhodli jste se, že je na čase změnit zaměstnání a přemýšlíte, jak podat výpověď? Rozhodně musí jít o písemnou formu. Od termínu podání výpovědi se počítají další lhůty, a proto je dobré mít v ruce důkaz o tom, kdy k výpovědi vlastně došlo.

Termíny

Pokud podáváte výpověď a nejste již ve zkušební době, bude se Vás týkat tzv. výpovědní doba. Ač se všeobecně říká, že výpovědní doba je dva měsíce, není celá věc takto jednoduchá. Dvouměsíční výpovědní doba totiž začíná běžet až v následujícím měsíci po měsíci, kdy jste výpověď podali. Např.: podáte výpověď 5. dubna a výpovědní lhůta začne běžet 1. května a potrvá až do konce června. To jsou tedy skoro tři měsíce. Dobře si tedy rozmyslete, kdy přesně výpověď podáte. Pokud byste výpověď podali až 26. dubna, situace bude stejná a Váš pracovní poměr skončí také na konci června.

Výpověď

V samotné výpovědi by mělo být uvedeno, kdo výpověď dává a komu ji dává. Zároveň byste tam měli uvést, kdy pracovní poměr vznikl a na jaké pracovní pozici jste ve společnosti pracovali. Dále pak, kdy podle výpovědní doby pracovní poměr skončí. Nezapomeňte si výpověď vytisknout ve dvou kopiích. Jednu kopii si nechte od zaměstnavatele potvrdit, abyste v případě nejasností měli důkaz, že jste výpověď podali a v který konkrétní den. Co Vámi podaná výpověď obsahovat nemusí je důvod, proč ze zaměstnání chcete odejít.

Dohoda

Pracovní poměr je možné skončit také dohodou. O tu se můžete pokusit např. v případě, kdy byste potřebovali nastoupit do nového zaměstnání dříve, než Vám uplyne výpovědní doba u předešlého zaměstnavatele. Ale pozor, jedná se o dohodu a to znamená, že s ní musí souhlasit obě strany. Pokud se spolu se svým zaměstnavatelem nedomluvíte, musíte vyčkat do konce výpovědní lhůty.

Zkušební doba

Rozdílná situace nastane, pokud se rozhodnete podat výpověď ve zkušební době. Zde dvouměsíční výpovědní lhůta není. Pracovní poměr končí dnem doručení výpovědi, pokud na výpovědi není uvedena lhůta delší. Vhodné je např. oznámit ukončení pracovního poměru zaměstnavateli tři dny dopředu. Nicméně nutné to není. I zde je potřeba uvést toho, kdo dává výpověď a komu jí dává. Dále pak na základě, které pracovní smlouvy jste u zaměstnavatele zaměstnán a od kdy. Ani v tomto případě není nutné uvádět důvod výpovědi. Nicméně se připravte na to, že se Vás Váš zaměstnavatel určitě na důvody Vašeho odchodu ptát bude.

Doručení výpovědi

Jak bylo popsáno výše, nejlepším způsobem je nechat si na kopii výpovědi potvrdit převzetí. Je však možné poslat výpověď poštou. V tomto případě však neposílejte výpověď běžnou poštou, ale tzv. na dodejku, abyste měli důkaz o tom, kdy jste výpověď zaslali.

Rate this post

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here