Jak si snížit základ daně pomocí darů?

0

Kdo si může snížit základ daně?

Nezáleží na tom, zda jste zaměstnanec nebo Osoba samostatně výdělečně činná. Pokud jste v předcházejícím kalendářním roce darovali peněžní částku např. kočičímu nebo psímu útulku, příp. dětskému domu nebo na jiné charitativní účely, zvažte, zda si tuto částku nemůžete odečíst ze svého základu daně.

Pokud jste zaměstnanec, požádejte o zpracování Vašeho zaměstnavatele. V tomto případě se připravte na to, že mzdová účetní Vašeho zaměstnavatele bude potřebovat dar doložit. Nicméně Vy se o nic starat nemusíte, mzdová účetní se o vše postará a příp. přeplatek na dani z příjmu Vám vyplatí v rámci mzdy. Požádat o zpracování ročního zúčtování, jehož součástí je odečet darů od základu daně, je potřeba do 15. února na formuláři, který se jmenuje „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období“. Mzdová účetní Vašeho zaměstnavatele by Vám tuto žádost měla pro vyplnění připravit.

Pokud jste Osoba samostatně výdělečně činná, můžete si o dary snížit Váš základ daně v rámci daňového přiznání. Přiznání je potřeba odevzdat na Finanční úřad nejpozději 1. dubna 2019. V případě, že Vám vyjde přeplatek je třeba o něj Finanční úřad pořádat a bude Vám pak vrácen do konce měsíce dubna.

Jaké dary je možné odečíst od základu daně?

Zákon č. 586/1992 Sb. uvádí dary, které lze odečíst od základu daně. Konkrétně se jedná o § 15, kde se říká, že od základu daně lze odečíst: „hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky (…), a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a na jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím ….“. Škála možností je tedy dost široká a pokud jste nějakou částku darovali je snadné požádat danou organizaci o vystavení potvrzení o darování, příp. o darovací smlouvu.

Jediné na co je potřeba si dát pozor, je peněžní hranice. Dar je možné uplatnit, pokud úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhla 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Darování krve

Pokud jste sice nedarovali žádnou peněžní částku, ale jste dárce krve, pak i v tomto případě si svůj základ daně můžete snížit. Požádejte instituci, ve které jste krev darovali o potvrzení, že k darování krve skutečně došlo a kolikrát za zdaňovací období. Každé takovéto darování je pak oceněno částkou 3 000 Kč. Pokud jste tedy v jenom kalendářním roce darovali krev třikrát, můžete si od základu daně odečíst částku 9 000 Kč.

5/5 - (1 vote)

Zanechat komentář:

Please enter your comment!
Please enter your name here